Nätverk för slöjdhandledare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vill du arbeta professionellt med att handleda barn, unga och vuxna i slöjd- och hantverksaktiviteter? Gå med i hemslöjdskonsulenternas nätverk för slöjdhandledare i Stockholms län.

Grunden till nätverket utgörs av personer som genom åren har gått vår slöjdhandledarutbildning, men det är öppet för alla som vill utveckla sin verksamhet och erbjuda sina tjänster i Stockholms län.

Så går du med i nätverket

Vi har skapat ett enkelt webbformulär, där du utöver dina kontaktuppgifter kan lista dina kompetenser och möjligheter att arbeta inom olika områden samt vilken typ av stöd du behöver.

Om du vill ingå i nätverket, anmäl dig genom att fylla i webbformuläret

Träffar för slöjdhandledare

När du gått med i nätverket kommer du några gånger per termin att få utskick med information och inbjudningar till träffar för slöjdhandledare. 

Träffarna som genomförts hittills har bland annat handlat om Skapande skola, Region Stockholms kulturkatalog på webben och hur frilansande aktörer kan erbjuda och paketera sina tjänster.

Så kan du använda nätverket

Nätverket är ett forum för dig som vill utvecklas i din roll som slöjdhandledare och skapar också tillfällen för oss hemslöjdskonsulenter att berätta om vad som är på gång runtom i länet.

I nätverket finns både erfarna yrkesverksamma slöjdhandledare och slöjdkunniga utan erfarenhet av att handleda andra. Vi inventerar behoven av fortbildning och rådgivning och delar kunskap och erfarenhet. Det kan till exempel handla om att formulera koncept och ta fram Skapande skola-paket. Vi tar gärna emot önskemål om innehåll för träffarna. 

Förmedling av slöjdhandledningsuppdrag

Handledare som vill nå arrangörer i länet kan genom hemslöjdskonsulenterna få möjlighet att lägga in sitt utbud av slöjd- och hantverksaktiviteter i Region Stockholms kulturkatalog.

Tveka inte att kontakta hemslöjdskonsulenterna om du har frågor eller idéer.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?