Nätverk för slöjdhandledare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vill du arbeta professionellt med att handleda barn, unga och vuxna i slöjd- och hantverksaktiviteter? Gå med i hemslöjdskonsulenternas nätverk för slöjdhandledare i Stockholms län.

Grunden till nätverket utgörs av personer som genom åren har gått vår slöjdhandledarutbildning, men det är öppet för alla som vill utveckla sin verksamhet och erbjuda sina tjänster i Stockholms län.

Så går du med i nätverket

Hemslöjdskonsulenterna har publicerat ett upprop i form av en enkel webbenkät, där vi förutom kontaktuppgifter efterfrågar deltagarnas kompetenser och möjligheter att arbeta inom olika områden, samt deltagarnas behov. Uppropet har fram till nu genererat över 50 intresserade.

Om du inte redan gjort det, kan du fortfarande fylla i enkäten. Genom att fylla i enkäten anmäler du dig till nätverket. Du kan också anmäla dig genom att mejla till hemslojd@regionstockholm.se.

Träffar för slöjdhandledare

Du som går med i nätverket kommer några gånger per termin få utskick med information och inbjudningar till slöjdhandledar-träffar med mera. Information om träffarna publiceras också löpande i kalendariet på hemslöjdskonsulenternas webbsidor

Träffarna som genomförts hittills har bland annat handlat om Skapande skola och Region Stockholms kulturkatalog på webben, och hur man som frilansande aktör kan erbjuda och paketera sina tjänster.

Så kan du använda nätverket

Nätverket är ett forum för dig som vill utvecklas i din roll som slöjdhandledare och skapar också tillfällen för oss hemslöjdskonsulenter att berätta om vad som är på gång runtom i länet.

I nätverket finns både erfarna yrkesverksamma slöjdhandledare och slöjdkunniga utan erfarenhet av att handleda andra. Vi inventerar behoven av fortbildning och rådgivning och delar kunskap och erfarenhet. Det kan till exempel handla om att formulera koncept och ta fram Skapande skola-paket. Vi tar gärna emot önskemål om innehåll för träffarna. 

Förmedling av slöjdhandledningsuppdrag

Handledare som vill nå arrangörer i länet kan genom hemslöjdskonsulenterna få möjlighet att lägga in sitt utbud av slöjd- och hantverksaktiviteter i Region Stockholms kulturkatalog.

Få kontakt med andra slöjdhandledare

Vi vill också tipsa om att det finns en sluten Facebookgrupp som vi rekommenderar deltagare i nätverket att gå med i, "Slöjdhandledare i Mälardalen". Där kan du kontakta andra slöjdhandledare och löpande diskutera frågor.

Gå med i nätverket du också, eller tipsa en kompis! 

Tveka inte att kontakta hemslöjdskonsulenterna om du har frågor eller idéer.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?