Slöjd för barn och unga

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Barn och unga är ett prioriterat område för Region Stockholms hemslöjdskonsulenter. Vi arbetar uppmuntrande och utvecklande tillsammans med dem som vill skapa möjligheter för barn och unga att utöva slöjd på olika sätt.

Vi utbildar slöjdhandledare och arrangerar fortbildning för yrkesverksamma slöjdlärare och nyutbildade. Verksamheten bedrivs i samverkan med arrangörer i länet. Vi tar alltid hjälp av experter och skickliga handledare.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?