Slöjd för barn och unga

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Barn och unga är ett prioriterat område för Region Stockholms hemslöjdskonsulenter. Vi arbetar uppmuntrande och utvecklande tillsammans med dem som vill skapa möjligheter för barn och unga att utöva slöjd på olika sätt.

Vi vill inspirera våra unga slöjdare

Vi skapar slöjdtillfällen för barn och unga. Ung slöjd är en mötesplats för dig som är 13-25 år och vill slöjda tillsammans med andra. Vi utbildar handledare och arrangerar lärarfortbildningar.

Viss verksamhet bedrivs i egen regi och viss i samarbete med andra organisatörer. Vi tar alltid hjälp av experter och skickliga handledare.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?