Utlysning: Slöjdresidens i Vaxholm, förlagt till Rindö redutt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Är du slöjdare, hantverkare eller slöjdpedagog? Välkommen att söka ett slöjdresidens på Rindö redutt i Vaxholm. Residenset ska äga rum under perioden november-december 2023.

Foto: Eva Tuvhav Gullberg

Vaxholm är en inspirerande plats för kreativitet med natur och kultur inpå knuten, där havet möter skog, småskalighet, båtliv, historia, konst- och hantverksskicklighet.

I samarbete med Konstnärsföreningen Redutten och Vaxholms stad erbjuder vi dig som är slöjdare, hantverkare eller slöjdpedagog att söka ett slöjdresidens under perioden november-december 2023.

Residensets syfte är att skapa bättre förutsättningar för slöjdfältet och dess utövare. Det är en del av en långsiktig utveckling av en publik plats för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk. Med residenset vill vi skapa förutsättningar för barn och unga att möta och utforska slöjd.

Vem kan söka?

Slöjdresidenset riktar sig till dig som är slöjdare, hantverkare, slöjdpedagog eller som verkar i närliggande områden och som under en koncentrerad tid vill utforska och utveckla slöjden, ditt hantverkskunnande och din kunskapsförmedling i samverkan med lokalsamhället i Vaxholm. Residenset är öppet för en person eller en grupp som vill arbeta tillsammans.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Ett förslag till hur residenset ska genomföras, hur resultatet ska presenteras och förmedlas samt hur erfarenheterna ska tas tillvara. Bifoga gärna bilder, skisser och liknande.
 • En specifikation av praktiska behov och önskemål rörande lokal, material, utrustning och så vidare.
 • En beskrivning av sökandes bakgrund, erfarenheter och nuvarande verksamhet.

Vad förväntas av residensdeltagaren?

Arbete inom ramen för din ansökan. Residensdeltagaren kommer i samverkan med arrangörerna erbjuda besökare att ta del av residensarbetet. Det kan handla om att delta i workshops eller utveckla ytterligare publika program kopplade till residensdeltagarens arbete, exempelvis pedagogisk verksamhet. När och hur detta sker utformas i samråd med arrangörerna.

Om platsen

Rindö redutt är ett ateljéhus där drygt 20 konstnärer har sina ateljéer. Redutten är tillgängligt för residensdeltagaren, som får tillgång till lokal Kaponjären som arbetsplats och för eventuell workshop/utställning. Läs gärna mer på Konstnärsföreningen Reduttens webbplats (se länk längre ner på denna sida).

Förutom att ansvarig från Konstnärsföreningen finns på plats och kan ge visst stöd, finns vid behov även Region Stockholms hemslöjdskonsulenter som kan stödja, coacha och fungera som bollplank.

Ramar och finansiering

 • En residensplats utlyses.
 • Med residenset följer 40 000 kronor per residensplats.
 • Residensperioden är november-december, 2023.
 • Residensets hemvist är Rindö redutt
 • Residenset utgår från Rindö redutt, samverkan med lokalsamhället, samt pedagogik och metoder för förmedling.

Urvalsprocess

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till:

 • Hantverksmässig kvalitet
 • Möjligheterna för barn, unga och lokalsamhället att samverka och ta del av residensets erfarenheter
 • Graden av och metoder för förmedling

Urvalet görs av Christina Nilsson, kulturansvarig Vaxholms stad, Eva-Lena Granbacka, kultur- och bibliotekschef Vaxholms stad, Jane Larnefeldt, kulturassistent Vaxholms stad samt Charlotte Hellsten Husman, Region Stockholms hemslöjdskonsulent textil slöjd.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 16 oktober 2023.

Skicka ansökan med e-post till:

charlotte.hellsten-husman@regionstockholm.se

Residensperioden är november-december 2023.

Residenset arrangeras av Konstnärsföreningen Redutten med stöd av Vaxholms stad och Region Stockholm.

Om Redutten

Det är över 150 år sedan Rindö redutt stod färdig. Redutten byggdes för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet till Stockholm via Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden. När befästningen på 1920-talet förlorade sin funktion använde Försvarsmakten redutten till olika ändamål.

Idag är Redutten ett ateljéhus med ett brett spektrum av konstnärliga yrkesområden representerade: Textil, bokbinderi, grafik, skulptur, måleri, arkitektur, musik, film, konstnärlig forskning, illustration, silversmide, grafisk design.

Förutom att Redutten är en inspirerande miljö så har också mångfalden av konstnärer samlade på ett ställe betytt mycket för de som har sina ateljéer här.

Redutten och Galleri Kaponjären har under åren blivit ett begrepp som kulturell plats och välbesökt utflyktsmål och fungerar som en länk mellan verksamma konstnärer, människor i regionen och det historiska kulturarvet. Galleriet har sedan starten 1999 bland annat visat ett stort antal utställningar, haft konstnärlig verksamhet för barn och informerat om Redutten och dess historia för besökande skolklasser, förskolegrupper, pensionärsgrupper och föreningar.

Kontaktuppgifter vid frågor

Kontaktperson:

Charlotte Hellsten Husman, hemslöjdskonsulent

Kulturförvaltningen Region Stockholm konsulentenheten

Telefon: 076 - 526 94 71

E-post: charlotte.hellsten-husman@regionstockholm.se

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd