Utlysning: Slöjdresidens på Torekällbergets museum

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Välkommen att söka slöjdresidenset ”Residens med historiska metoder och tekniker” i Södertälje. Residenset är på Torekällbergets museum under perioden oktober-november 2023. Vi söker dig som under en koncentrerad tid vill utforska möjligheten att föra samman historiska och samtida metoder och tekniker. Under residenset ska du även skapa tillfällen för barn och unga att upptäcka slöjd och det handgjorda.

Blommor vid Råby gård. Foto: Torekällbergets museum

Varför residens?

Residensets syfte är att skapa bättre förutsättningar för slöjdfältet och dess utövare. Det är en del av en långsiktig utveckling av en publik plats för att undersöka och lyfta fram slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess betydelse i vår samtid.

Vem kan söka?

Du som är slöjdare, hantverkare, slöjdpedagog eller verkar i ett närliggande område och som vill utforska och utveckla slöjden, ditt eget hantverkskunnande och ditt kunskapsförmedlande i samverkan med lokalsamhället i Södertälje. Residenset är öppet för en person. Torekällbergets museum har nyligen haft projekt med textil inriktning och vi uppskattar därför särskilt ansökningar från slöjdare som bedriver annan typ av slöjd.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Ett förslag till hur residenset ska genomföras, hur resultatet ska presenteras, förmedlas och hur erfarenheterna tas tillvara (cirka en A4-sida). Bifoga gärna bilder, skisser och liknande.
 • En specifikation av praktiska behov och önskemål, rörande lokal, material, utrustning och så vidare.
 • En beskrivning av sökandes bakgrund, erfarenheter och nuvarande verksamhet.

Vad förväntas av residensdeltagaren?

Arbete inom ramen för din ansökan. I samverkan med arrangörerna kommer du att erbjuda besökare att ta del av residensarbetet. Det kan handla om att delta i workshops, exempelvis kopplade till museets pedagogiska verksamhet. När och hur detta sker utformas i samråd med arrangörerna.

Platsen

Torekällbergets museum är öppet alla dagar och lokalerna är tillgängliga under kontorstid måndag till fredag liksom helger under museets öppettider. Som residensdeltagare får du tillgång till en plats och övriga resurser inom museet.

Förutom att personal från Torekällberget finns på plats och kan ge visst stöd, finns vid behov även Region Stockholms hemslöjdskonsulenter som kan stödja, coacha och fungera som bollplank.

Ramar och finansiering

 • En residensplats utlyses.
 • Arvodet är 40 000 kronor.
 • Residensperioden är oktober-november cirka vecka 42-46, 2023.
 • Residensets hemvist är Torekällbergets museum Södertälje.
 • Residenset utgår från historiska metoder och tekniker, samverkan med lokalsamhället, samt pedagogik och metoder för förmedling.

Urvalsprocess

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till:

 • Hantverksmässig kvalitet
 • Möjligheterna för barn, unga och lokalsamhället att samverka och ta del av residensets erfarenheter
 • Graden av och metoder för förmedling

Urvalet görs av Eva Skyllberg, museichef Torekällbergets museum, och Charlotte Hellsten Husman, hemslöjdskonsulent Region Stockholm.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 5 oktober 2023.

Skicka ansökan med e-post till:
charlotte.hellsten-husman@regionstockholm.se

Residensperioden är oktober-november 2023.

Residenset arrangeras av Torekällbergets museum med stöd av hemslöjdskonsulenterna i Region Stockholm.

Om Torekällbergets museum

På friluftsmuseet Torekällberget i centrala Södertälje finns äldre bebyggelse, lantrasdjur och historiska trädgårdar som berättar om livet under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Museiområdet omfattar både stadskvarter och landsbygdens gård och torp. Flera av husen har fint bevarade interiörer och omgivande gårdsmiljöer. Husen rymmer föremål från museets stora samlingar.

Torekällberget är ett kommunalt museum som har cirka 100 000 besökare årligen (verksamhetsbesök). Ett tydligt barnperspektiv går som en röd tråd genom allt arbete museet gör. Det finns tre lek- och lärmiljöer som riktar sig till barn. 100 skol- och förskolegrupper tas emot per år i museets pedagogiska program.

Torekällberget har öppet varje dag under året. Under skollov och särskilt under sommaren erbjuds ett rikt programutbud. Museet når en bred publik med museiovana besökare på ett sätt som utmärker sig även i förhållande till andra friluftsmuseer. Den lokala historien är i fokus. Genom att ha ett tätt samarbete med organisationer, föreningar och boende i kommunen fungerar Torekällberget både som en plats för kunskap om 1800-talets Södertälje och som en plats för gemenskap. 

Kontaktuppgifter vid frågor

Torekällbergets friluftsmuseum 
Telefon: 08–523 014 22 
E-post: torekallberget@sodertalje.se 

Region Stockholms kulturförvaltning, konsulentenheten 
Charlotte Hellsten Husman, hemslöjdskonsulent - textil slöjd  
Telefon: 08-123 379 62  
E-post: charlotte.hellsten-husman@regionstockholm.se

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd