Nu startar slöjdresidens i Norrtälje

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Två personer tilldelas residenset Plats för förmedling i Norrtälje: Daniel Evaeus och Emil Geschwind får var sin plats.

Till vänster Daniel Evaeus, fotograferad av Andreas Sohlberg. Till höger Emil Geschwind, fotograferad av Alvin Geschwind.

Hemslöjdskonsulenterna i Region Stockholm arbetar med olika former av slöjdresidens. Genom residens får invånarna i en kommun möjlighet att möta slöjden som kulturuttryck, genom att slöjdare arbetar där under en period. För slöjdarna ger residenset möjlighet att utveckla en egen process och skapa sammanhang på platsen.

Syftet med residenset Plats för förmedling i Norrtälje är att långsiktigt förankra slöjden som kulturuttryck i Norrtälje kommun och att skapa ett nav för slöjd i Stockholms län.

Residensperioden startar i början av september och pågår fram till slutet av november. Daniel Evaeus och Emil Geschwind kommer under residenset att utforska metoder för att förmedla slöjdkunskap framför allt till barn och unga.

Daniel Evaeus från Stockholm är instrumentbyggare och slöjdare. Han är utbildad vid Mittenwalds fiolbyggarskola i Tyskland och har arbetat i USA och Sverige. Idag studerar han vid Waldorflärarhögskolan till slöjdlärare.

Emil Geschwind från Norrtälje är slöjdare och självlärd kulturarvspedagog med mycket stor erfarenhet av förmedling inom flera områden. Han är utbildad vid Bäckedals folkhögskola med fokus på forntida teknik och arbetar idag inom flera olika museer i Norrtälje med omnejd.

Daniel Evaeus och Emil Geschwind kommer att arbeta utforskande med slöjd och förmedling tillsammans med besökare vid de olika kulturarvsplatserna i Norrtälje: Norrtälje museum, Erikskulle, Pythagoras industrimuseum samt Vikingabyn Storholmen.

Residenset Plats för slöjd arrangeras av Norrtälje museer centralt i Norrtälje stad i samverkan med Erikskulle museum och hembygdsgård, Vikingabyn Storholmen samt Pythagoras industrimuseum, med stöd av Region Stockholm.

Urvalet har gjorts av Kimberley Gustavsson Lorne McDougal, kultursamordnare Norrtälje kommun, Jenny Frohagen, adjunkt vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik vid Konstfack, samt Andreas Sohlberg, hemslöjdskonsulent i Region Stockholm.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd