Tre personer tilldelas residenset Plats för ull i Järfälla

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tre personer tilldelas residenset Plats för ull i Järfälla: Mustafa Al Darwish, Rami Khoury och Josefin Sefastsson får var sin plats.

Från vänster: Mustafa Al Darwish, Josefin Sefastsson och Rami Khoury

Det ser ut att kunna bli en spännande residensperiod, med många möjligheter för besökare och boende att både ta del av och vara involverade i residensdeltagarnas arbete. Residensperioden startar i mitten av augusti och pågår fram till mitten av oktober.

Mustafa Al Darwish från Järfälla är skådespelare och marionettkonstnär. Han är utbildad vid Damaskus Teaterinstitut och har arbetat i Syrien, Libanon, Finland och Sverige. Han har arbetat som konstnärlig ledare, skådespelare och dramapedagog inom teater, sociala medier och film. 

Rami Khoury från Södertälje är konstnär med ett stort antal utställningar bakom sig. Han är utbildad vid bland annat Damaskus universitet och Högskolan för konst och design HDK-Valand, och har erfarenheter inom scenografi, grafisk form, konstundervisning med mera.

Josefin Sefastsson från Järfälla är konstnär utbildad vid bland annat Beckmans Designhögskola och Konstfacks Ädellab. Hon har kurerat utställningar hos Konsthantverkarna, deltagit i andra utställningar och blivit tilldelad ett antal stipendier.  

Hemslöjdskonsulent Charlotte Hellsten Husman berättar att juryn var överens om att de här tre var de som bäst uppfyllde kriterierna. Alla tre kommer att arbeta experimenterande med ullen tillsammans med människor lokalt i Järfälla, och förmedla sina resultat till dem.

Residenset arrangeras av kultur- och allaktivitetshuset Huset på höjden i stadsdelen Jakobsberg i Järfälla, med stöd av Region Stockholm.

Urvalet har gjorts av Lasse Wassrin, verksamhetsledare Huset på Höjden, Charlotte Hellsten Husman, Region Stockholms hemslöjdskonsulent textil slöjd, samt Mari-Louise Franzén, tillförordnad VD och museichef på Almgrens sidenväveri och före detta verksamhetsledare på Konsthantverkscentrum.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd