Utlysning av slöjdresidens: Plats för slöjd och förmedling – Norrtälje

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Välkommen att söka slöjdresidenset Plats för slöjd och förmedling – Norrtälje. Två residensdeltagare med praktiker inriktade på slöjd och hantverk kommer under hösten att bjudas in för att utveckla utforskande projekt i relation till plats, kulturarv och förmedling av kunskap.

Syftet med residenset är att lyfta slöjdens roll och betydelse riktat till invånare i Norrtälje kommun samt att uppmuntra förmedling av lokal kunskap och immateriellt kulturarv genom slöjdens språk. Vi vill att residensdeltagarna ska få möjlighet att utforska metoder för att dela kunskap framförallt till barn och unga.

Vad är ett slöjdresidens?

Slöjdresidens är ett öppet och utforskande arbetssätt där vi prövar olika metoder. Residensets syfte är att skapa bättre förutsättningar för slöjdfältet och dess utövare. Det är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Plats för slöjd och förmedling ingår i år tre av ett treårigt pilotprojekt som finansieras av Statens kulturråd.

Vi definierar i detta fall ett slöjdresidens som:

 • En tidsperiod på en specifik plats som ger slöjdare och/eller konsthantverkare tid, utrymme och resurser till att arbeta, enskilt eller kollektivt, inom områden i deras verksamhet som medför ökad insikt eller fokus.
 • En möjlighet till arbete på plats, ofta med lokala samarbetspartner, för att kartlägga, samla in, utforska och utveckla nya perspektiv.
 • Ett erbjudande om ekonomisk ersättning, utöver arbets- och bostadsutrymme, som hjälper till att täcka kostnader för resor och material.
 • Ett samarbete utifrån ett gemensamt tema, vilket innebär att den som har residenset ofta samarbetar med andra slöjdare, forskare och yrkespersoner från olika områden eller platser.

Det här innebär residenset

De två residensdeltagarna får 50 000 kronor var för åtta veckors processbaserat arbete genom ateljévistelse. De har tillgång till ateljé/verkstad på Allaktivitetshuset Magasinet avsedd för skapande verksamhet. Där kan även workshopar hållas. Andra samarbetsaktörer med lokal kulturarvskoppling som har intresse av värdskap vid ambulerande verksamhet, är Vikingabyn Storholmen, Pythagoras Industrimuseum samt Erikskulle Friluftsmuseum i Söderbykarl.

Det finns en produktionsbudget som täcker materialkostnad på upp till 10 000 kronor/residens. Hjälp med boendekostnader upp till 10 000 kronor under residensperioden för residensdeltagare som inte har tillgång till eget boende i Norrtälje kommun. Praktiskt och innehållsmässigt stöd från hemslöjdskonsulenterna Region Stockholm samt Norrtälje museer ingår också.

Programmet genomförs i Norrtälje kommun i samarbete med Norrtälje Museer. Tillgång till cykel och möjlighet att hyra bil finns genom kommunen. Residensdeltagarna skall ha egna försäkringar.

Vem kan söka?

Du som söker är en yrkesverksam slöjdare, konsthantverkare eller utövare med likvärdig aktiv praktik. Du är nyfiken på att under en koncentrerad tid pröva ditt hantverksmässiga utövande i relation till residensets olika perspektiv; kulturarv, plats och förmedling. Vi söker två personer.

1.     Vi söker dig som utforskar olika tekniker, är särskilt intresserad av samarbeten, och slöjd som verktyg för samverkan, dialog och förmedling.

2.     Vi söker också dig som är intresserad av pedagogiska nytänkande metoder, och som under residenset önskar pröva att förmedla din kunskap till lokalsamhället.

Platserna är öppna att söka för enskilda personer eller kollektiv som vill utforska sin praktik. Om en grupp på fler än två personer blir tilldelad residenset får deltagarna solidariskt dela på hela summan om 100 000 kronor. Vi prioriterar sökande från Region Stockholm och särskilt från Norrtälje kommun. Det finns inget krav på att vistelsen ska resultera i en färdig produktion, snarare uppmuntrar vi till att använda residensprogrammets möjligheter och förutsättningar till att arbeta öppet experimenterande och undersökande i varierande former av förmedlande situationer.

Slöjdresidensperioden omfattar åtta veckor som fritt kan fördelas under hösten, med möjlig start från den 29 augusti och fram till 30 november 2022. Det är en fördel om du som söker har körkort då en del av residenset genomförs ambulerande i kommunen.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansök till residenset senast den 10 juli 2022 genom att skriva ett kortfattat brev (maximalt en A4-sida) som beskriver vem du är, relevanta erfarenheter, nuvarande verksamhet och varför du söker residenset. Din ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av:

 • vad du vill göra/uppnå under residensperioden
 • hur du arbetar idag
 • vad du önskar utforska inom residensets tidsram
 • hur "resultatet" ska presenteras, förmedlas och tas tillvara framåt

Bifoga även i din ansökan:

 • Ditt CV med dokumenterad utbildning
 • 3–5 fotografier föreställande exempel på slöjdade verk/hantverk du skapat, med kort kompletterande beskrivning av dessa

Samtliga filer bör vara i format PDF, Word eller JPEG. Specificera eventuella praktiska behov och önskemål rörande lokal, material eller utrustning som du kan behöva. Du kan bli ombedd att komplettera din ansökan.

Skicka ansökan senast 10 juli 2022 till hemslöjdskonsulenterna på hemslojd.kultur@regionstockholm.se med ärendetext ”Ansökan Slöjd och förmedling”.

Urvalsprocess

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till:

 • Möjligheterna för barn, unga och lokalsamhället att samverka och ta del av residensets erfarenheter
 • Hantverksmässig kvalitet
 • Graden av och metoder för förmedling

Vad förväntas av residensdeltagarna?

Under residensperioden arrangerar residensdeltagarna workshopar eller andra former av möten med förmedlande fokus för varierade målgrupper och särskilt barn och unga samt medverka i minst ett publikt slöjdsamtal på plats med utgångspunkt i erfarenheterna och insikterna från residenset.

De utsedda personerna kontaktas senast 15 juli 2022.

Urvalet görs av Andreas Sohlberg, Region Stockholm hemslöjdskonsulent och samordnare, en representant från Norrtälje kommun genom Norrtälje museer samt Jenny Frohagen, adjunkt vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack.

Föreläsningar och workshoppar

Under residensperioden kommer hemslöjdskonsulenterna att arrangera föreläsningar och workshoppar tillsammans med våra samverkansparter i Norrtälje. I början av 2023 arrangerar hemslöjdskonsulenterna även Slöjdresidens framtidsseminarium i Stockholm där vi sammanställer erfarenheter från samtliga Slöjdresidens med deltagare från övriga landet.

Om Norrtälje museer

Organisationen Norrtälje museer är en resurs för att stötta, värna, synliggöra och främja arbetet med kulturarvet. I Norrtälje kommun finns ett stort antal hembygdsföreningar, museer och andra aktörer inom kulturarvsfältet. Här finns dessutom riksintresseområden, fornlämningar, industriminnen och traderat kulturarv.

Kontaktuppgifter vid frågor

Kimberly Gustavsson, kultursamordnare Norrtälje kommun
Telefon: 0176-747 68
E-post: kimberley.gustavsson-lorne-mc-dougall@norrtalje.se 

Andreas Sohlberg, hemslöjdskonsulent - samordnare 
Telefon: 08-123 379 61  
E-post: andreas.sohlberg@regionstockholm.se

Mattias Broström, hemslöjdskonsulent - hård slöjd 
Telefon: 08-123 379 64 
E-post: mattias.brostrom@regionstockholm.se 

Charlotte Hellsten Husman, hemslöjdskonsulent - textil slöjd  
Telefon: 08-123 379 62  
E-post: charlotte.hellsten-husman@regionstockholm.se 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd