Utlysning av slöjdresidens: Plats för ull - Järfälla

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Välkommen att söka slöjdresidenset Plats för ull – Järfälla förlagt till Huset på Höjden i Jakobsberg, mellan augusti och oktober 2022. Residenset riktar sig till individer eller grupper som under en koncentrerad tid vill pröva sitt hantverksmässiga utövande i relation till residensets tre perspektiv; ull, platsen och förmedling av kunskap.

Residensets syfte

Residensets syfte är att skapa bättre förutsättningar för slöjdfältet och dess utövare. Det är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform för att undersöka, lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk, samt ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Plats för ull ingår i år tre av ett treårigt pilotprojekt som finansieras av Statens kulturråd.

Vem kan söka?

Slöjdare, hantverkare, slöjdpedagoger eller personer/grupper som verkar i närliggande områden och som vill utforska och utveckla slöjden, sitt eget hantverkskunnande och sin kunskapsförmedling i samverkan med lokalsamhället i Järfälla. Residenset är öppet för två individer eller en grupp som söker tillsammans.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Ett förslag till hur residenset ska genomföras, hur resultatet ska presenteras, förmedlas och hur erfarenheterna tas tillvara (circa en A4-sida). Bifoga gärna bilder, skisser etc.
 • En specifikation av praktiska behov och önskemål, rörande lokal, material, utrustning och så vidare.
 • En beskrivning av sökandes bakgrund, erfarenheter och nuvarande verksamhet.

Vad förväntas av residensdeltagarna?

Under residensperioden sker olika publika evenemang, bland annat kring materialet ull. Där kommer residensdeltagarna att bjudas in, för att i samverkan med arrangörerna erbjuda besökare att ta del av residensarbetet. Det kan handla om att delta i föreläsningar, seminarier och workshops. Utöver detta finns utrymme för att utveckla ytterligare publika program kopplade till residensdeltagarnas arbete, exempelvis kopplade till Skapande skola. När och hur detta sker utformas i samråd med arrangörerna.

Platsen

Huset på höjden är framför allt en mötesplats, en arena för att samverka och möta en publik. Lokalerna är tillgängliga vardagar klockan 8 – 20. Residensdeltagarna får tillgång till kontorsplats och övriga resurser i huset. Besök webbsidan för Huset på höjden för mer detaljer (se länk längre ner på denna sida). Förutom att personal från Huset på höjden finns på plats och kan ge visst stöd, finns vid behov även Region Stockholms hemslöjdskonsulenter som kan stödja, coacha och fungera som bollplank.

Ramar och finansiering

 • Två residensplatser utlyses. Alternativt kan en grupp söka tillsammans.
 • Med residenset följer 50 000 kronor per residensplats. Om en grupp på fler än två personer blir tilldelad residenset får deltagarna solidariskt dela på hela summan om 100 000 kronor.
 • Residensperioden är 9 augusti – 7 oktober 2022.
 • Residensets hemvist är Huset på höjden, ett kultur- och aktivitetshus i Järfälla.
 • Residenset utgår från tre perspektiv: Materialet ull, samverkan med lokalsamhället, samt pedagogik och metoder för förmedling.

Urvalsprocess

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till:

 • Hantverksmässig kvalitet.
 • Möjligheterna för barn, unga och lokalsamhället att samverka och ta del av residensets erfarenheter. 
 • Graden av och metoder för förmedling

Urvalet görs av Lasse Wassrin, verksamhetsledare Huset på Höjden, Charlotte Hellsten Husman, Region Stockholms hemslöjdskonsulent textil slöjd, samt Mari-Louise Franzén, tillförordnad VD och museichef på Almgrens sidenväveri och före detta verksamhetsledare på Konsthantverkscentrum.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag är 12 juni 2022. Skicka ansökan till hemslojd.kultur@regionstockholm.se.

Besked till de sökande lämnas senast 22 juni 2022.

Residensperioden är 9 augusti – 7 oktober 2022.

Residenset arrangeras av Huset på höjden med stöd av hemslöjdskonsulenterna i Region Stockholm.

Om kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden

Huset på höjden är ett kultur-och aktivitetshus för alla åldrar. Huset invigdes i oktober 2018 och har lokaler och verksamhet inom drama, dans, bild, film, musik och andra medier samt för olika organisationer som Kulturskolan, KomTek, studieförbund och föreningar med skiftande inriktning. Huset är en mötesplats med ett levande café som har generösa öppettider och som på vardagar dessutom erbjuder en prisvärd lunch. På sommarhalvåret sker många aktiviteter utomhus på husets 2000 m2 stora terrass, såsom festivaler, konserter, utställningar och dans-/teaterevents.

Kontaktuppgifter vid frågor

Lars Wassrin, verksamhetsledare Huset på Höjden 
Telefon: 08-580 226 02 
E-post: lars.wassrin@jarfalla.se 

Charlotte Hellsten Husman, hemslöjdskonsulent - textil slöjd  
Telefon: 08-123 379 62  
E-post: charlotte.hellsten-husman@regionstockholm.se 

Mattias Broström, hemslöjdskonsulent - hård slöjd 
Telefon: 08-123 379 64 
E-post: mattias.brostrom@regionstockholm.se 

Andreas Sohlberg, hemslöjdskonsulent - samordnare 
Telefon: 08-123 379 61  
E-post: andreas.sohlberg@regionstockholm.se 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd