Trä i konst och slöjd på Länsmansgården i Åkersberga

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

2022 arrangerar Österåkers konstförening, med stöd av hemslöjdskonsulenterna, en slöjdutställning på temat trä. Mellan 18 juni och 14 augusti visas utställningen Trä i konst och slöjd på Länsmansgården i Åkersberga.

Tråg och fat illverkade och fotade av Mette Handler

I utställningen visas materialet trä och dess fantastiska spännvidd och användbarhet, bland annat i form av möbler gjorda av spillvirke, traditionell slöjd och fantasifulla figurer. 

Bidra med dina alster!

Har du något som du vill bidra med till utställningen? Välkommen att kontakta hemslöjdskonsulent Mattias Broström senast torsdag 12 maj 2022. Vi söker både traditionella och nyskapande slöjdalster. Både självutnämnda amatörer och diplomerade proffs är välkomna att bidra. För dig som väljer att vara med finns möjlighet till försäljning under utställningsperioden.  

Kurser, föredrag och träfigur-tävling

I samband med utställningen arrangerar Österåkers konstförening även ett antal kurser och föredrag, samt en tävling på temat träfigurer. Kurserna utannonseras på konstföreningens och hemslöjdskonsulenternas sidor på Facebook.  

Tävlingen med träfigurer heter Tant Lind och Farbror Fyrkant och vänder sig till alla kreativa träintresserade över tolv år. 

Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury som utser ett första, andra och ett tredjepris i en ungdoms- och en vuxenklass. Priserna kommer att delas ut vid utställningens vernissage lördag 18 juni. Alla inskickade bidrag kommer att ställas ut som en del av utställningen och under tiden kommer publiken att kunna rösta fram ett publikens pris. Vinnaren där utses sista utställningsdagen, som är söndag 14 augusti.  

För att kunna delta måste du eller din målsman fylla i nedanstående formulär innan du skickar in ditt bidrag. Inskickade bidrag måste vara Länsmansgården tillhanda senast fredag 10 juni 2022.

Läs tävlingsreglerna och anmäl ditt tävlingsbidrag via länken på denna sida.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd