Slöjdupprop: Vill du förmedla slöjd till andra?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Har du stor erfarenhet av att förmedla kunskap om hemslöjdens material och tekniker, eller en ambition att börja dela ditt kunnande med andra? Nu söker hemslöjdskonsulenterna fler handledare som vill förmedla slöjd och hantverk till barn, unga och vuxna i Stockholms län.

Foto: Christin Hume/Unsplash

Vi får regelbundet förfrågningar om slöjdpedagoger som kan medverka i olika typer av arrangemang. Vi söker därför dig som vill förmedla kunskap inom slöjd och hantverk ute i länet. Det kan handla om aktiviteter inom Skapande skola, Kulturskola, fristående workshops, lovaktiviteter eller något annat.

Fyll i enkäten Slöjdupprop 2022 för att berätta vad du kan. Det tar bara några minuter. 

Tillbaka till nyhetslistan hemslöjd