Hemslöjdskonsulenterna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hemslöjdskonsulenterna arbetar långsiktigt främjande riktat till kommuner och aktörer inom verksamhetsområdet hemslöjd. Vi har ett länsuppdrag och kallas därför också länshemslöjdskonsulenter. Arbetet innebär att förmedla kontakter, ge konsultation, att bidra till och sprida ny kunskap inom vårt verksamhetsområde samt att genom erfarenhetsutbyte inspirera och bidra till lokal utveckling runt om i stockholmsregionen. Vi har lång tradition av att arrangera och skapa mötesplatser för slöjdare i alla åldrar.

Hemslöjdskonsulenterna förmedlar därför kunskap om slöjdens naturliga material och tekniker för att öka medvetenheten om en hållbar utveckling av samhället. Vi arbetar utifrån de globala mål som fokuserar på hållbarhet för både samhället och individer. 

Hemslöjdskonsulenter initierar och leder projekt för att utveckla och förnya slöjden inom områden som hållbarhet och näringsfrågor. Vi har ett brett nätverk och samarbetar med både fritidsslöjdare och yrkesverksamma samt skolor, studieförbund, muséer, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, myndigheter, näringsliv, enskilda konstnärer och formgivare.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?