Hård slöjd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm främjar fritids- och yrkesverksamma slöjdare inom det hårda materialområdet. Det görs genom deltagande och drivande i nätverk, stöd och rådgivning, informationsspridning och publika aktiviteter, både fysiska och digitala.

Utöver detta bedrivs även projekt av mer strategisk karaktär riktade mot specifika målgrupper, med syfte att uppmärksamma behov eller stärka särskilda områden. Våra mål är bland annat ett ökat och vidgat deltagande i aktiviteter, samt stärkande av förutsättningar för småskaligt hantverk och slöjdföretagande i Stockholmregionen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?