Arrangera slöjdresidens!

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vill du veta mer om slöjdresidens och hur din kommun eller organisation kan arbeta med slöjd med fokus på barn och unga? Här kan du läsa om hur Region Stockholm arbetar med slöjdresidens.

Genom slöjdresidens vill hemslöjdskonsulenterna skapa bättre förutsättningar för slöjdfältet. Slöjdresidens ger kommuner, organisationer och utövare möjlighet att bidra till ett rikare slöjdutbud.

Vad är ett slöjdresidens?

Ett slöjdresidens skapar utvecklingsmöjligheter för slöjdutövare, samt ger barn och unga tillfällen att lära känna slöjdens uttryck. Det är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete för att lyfta fram slöjd och hantverk. 

Region Stockholms hemlöjdskonsulenter definierar ett slöjdresidens så här:

  • En eller flera slöjdutövare arbetar intensivt på en viss plats under en period.
  • Ett sammanhang som ger slöjdare tid och resurser att arbeta för att fördjupa sitt utövande. 
  • En ekonomisk ersättning till residensdeltagaren/residensdeltagarna.
  • Ett residens utgår från ett tema, som bestäms tillsammans med kommunen/arrangören. Den/de som har residenset får gärna samarbeta med andra slöjdare, kulturutövare och lokalsamhället.

Vad innebär ett slöjdresidens för dig som arrangör?

Ett slöjdresidens innebär ett samarbete mellan dig som arrangör och en eller flera yrkesverksamma slöjdare eller konsthantverkare, som under en avgränsad period prövar sin hantverksmässiga kunskap i relation till residensets perspektiv och tema. 

Slöjdresidens passar slöjdare som utforskar olika tekniker och är intresserade av samarbeten där de kan förmedla kunskap om slöjd, med fokus på barn och unga.

Vill du veta mer?

Har du frågor om slöjdresidens, ta kontakt med hemslöjdskonsulenterna!

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?