Projektets tidslinje

Så arbetar vi med hemslöjd i Stockholms län

Hemslöjdskonsulenterna främjar ett mångfacetterat kulturutbud i hela länet, med särskilt fokus på barn och unga. Vi skapar mötesplatser för hemslöjd, hantverk och näringsverksamhet samt verkar för slöjdens roll i en hållbar samhällsutveckling. Kontakta oss gärna för rådgivning, samverkan och förmedling av kontakter.

Nyhetsbrev

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?