Projektets tidslinje

Så arbetar vi med hemslöjd i Stockholmsregionen

Verksamheten är ett nav för kreativa människor som gillar att skapa med händerna. Vi skapar mötesplatser för hemslöjd, hantverk och näringsverksamhet samt verkar för slöjdens roll i en hållbar samhällsutveckling. Vi har ett särskilt fokus på barn och unga och arbetar för att bidra till ett mångfacetterat kulturutbud som ska nå ut i hela länet.

När vi inte längre kan mötas på en fysisk plats ordnar vi inspirerande och välbesökta digitala föreläsningar och tillfällen att slöjda tillsammans - fast digitalt. Genom samarbeten med hemslöjdsföreningar, studieförbund, föreningar och konsthantverkare samlar vi kunskap och hittar gränsöverskridande nya vägar att sprida ett hållbart verksamhetsområde till allmänheten, forskare och andra myndigheter.

Nämndens länskulturfunktioner inom biblioteksområdet, dans, cirkus, film, kulturarv, musik och hemslöjd verkar främjande och metodutvecklande inom sina respektive områden. Slöjd Stockholm finns kvar men vi ingår nu i Region Stockholms organisation. Vår avsändare kommer att vara Region Stockholm | Hemslöjd.

Kontakta oss gärna för samverkansprojekt, utställningar, utbildningar, kurser och förmedling av kontakter.

Nyhetsbrev

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?