Utvecklingsmedel 2023: filmsamtal och lärarfortbildningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att stimulera filmpedagogisk verksamhet kopplat till skolbio erbjuder filmkonsulenterna under 2023 ett riktat utvecklingsmedel för att arrangera filmsamtal med filmpedagog eller lärarfortbildningar kopplat till skolbioverksamhet.

Vem kan få utvecklingsmedel?

Utvecklingsmedel riktar sig till dig som arrangerar skolbio i någon av länets kommuner eller som är fristående skolbioarrangör på till exempel en biograf eller festival.

Hur stort är utvecklingsmedlet?

Du kan få utvecklingsmedel för 50 procent av den totala kostnaden för utbudet.

Kriterier och villkor för utvecklingsmedel

Du kan få utvecklingsmedel för filmpedagogisk verksamhet kopplat till skolbiovisningar, som exempelvis filmsamtal för elever eller fortbildning för lärare.  
 
Du kan inte få utvecklingsmedel för den verksamhet som genomförs inom ramen för Skapande skola. 
 
Beviljade utvecklingsmedel bedöms utifrån de behov och förutsättningar som finns hos varje enskild skolbioarrangör. Vi eftersträvar en jämn fördelning i länet.

Hur anmäler jag intresse? 

För att ta del av utvecklingsmedlet anmäler du intresse genom att fylla i vårt webbformulär för utvecklingsmedel för filmpedagogik.

Anmälan kan göras löpande under 2023.  

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?