Finansiering och stöd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det finns flera olika externa stöd som går att söka för att finansiera insatser och utveckling inom områdena visning och spridning av film samt filmverksamhet för barn och unga. Filmkonsulenterna erbjuder konsultation kring finansieringsmetoder, utveckling av projektidéer och kan hjälpa till vid ansökningsprocesser.

Vi anordnar regelbundna nätverksträffar med fokus på finansieringsmetoder och personlig rådgivning. Filmkonsulenterna erbjuder också interna stöd och resurser för dig som vill utveckla filmverksamhet i länet.

Subvention av fortbildningar 

Filmkonsulenterna subventionerar deltagande på utbildningar som andra arrangerar, under förutsättning att utbildningen är relevant för att stärka filmområdet i länet. Ta kontakt med oss om du vill anmäla intresse.  Vi subventionerar bland annat:

Här samlar vi några av de aktuella stöd som går att söka, viktiga datum för ansökningar samt vad filmkonsulenterna kan erbjuda.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?