Ny filmhandledning: Tala film – Tala liv UNG

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu finns ett nytt handledningsmaterial för dig som vill leda filmsamtal tillsammans med barn och unga: Tala film – Tala liv UNG. Handledningen guidar dig i att, utifrån en filmupplevelse, rikta fokus på de existentiella frågor, känslor och tankar som filmen väcker. Du får också förslag på hur du kan skapa trygga samtal på lika villkor.

Att se och samtala om film är en viktig del när barn och unga möter film som konstform. Det kan bidra till ökad filmkunnighet, men också till möjlighet att få reflektera och sätta ord på de tankar och känslor som en filmvisning skapar. Det nya handledningsmaterialet är framtaget i samarbete med Sensus i syfte att stärka det uppföljande samtalet efter en filmvisning.

Läs mer och hämta handledningen på filmkonsulenternas webbsidor!

Vill du beställa filmhandledningen i tryckt format? Hör av dig via e-post till filmkonsulenterna.kultur@regionstockholm.se

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan film