Nyinvigning av Folkan Bio i Spånga

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En ny lysande stjärna har tänts på Stockholms biografhimmel: Folkan Bio i Spånga.

Spånga Folkets Hus har en lång historia av biografvisningar, som sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Sedan ett decennium har Spånga dock saknat biograf.

Den 13 september 2022 nyinvigdes biografen till fulla hus av stadsdelsdirektören från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Victoria Callenmark. Publiken bjöds på snittar, champagne, dragspelsmusik och inte minst visning av biosuccén Där kräftorna sjunger.

Nyöppningen av bion har möjliggjorts tack vare ekonomiskt stöd från Stockholms stad och Boverket och genom ideellt engagemang från filmintresserade i närområdet, som bildat en ny bio-grupp som kommer att driva biografen framöver.

Folkan Bio i Spånga är den senaste i en rad nya kvartersbiografer i länet som Region Stockholm stöttat genom konsulentinsatser, i form av bland annat rådgivning, branschkunskap och kompetensutveckling. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan film