Digital ansökningsfika: Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbetar din kommun med filmverksamhet med och för barn och unga i Stockholms län? Planerar du att söka stöd från Svenska Filminstitutet för din verksamhet? Välkommen på en digital ansökningsfika måndag 3 oktober, med gäster från Svenska Filminstitutet och Ekerö kommun. 

Datum: Måndag 3 oktober 2022   
Tid: Klockan 14:00- 16:00 
Plats: Teams
Fyll i anmälningsformuläret för att få möteslänk!
 
Filmkonsulenterna bjuder in till höstens ansökningsfika för dig som vill veta mer om, eller planerar att söka, Svenska Filminstitutets stöd. Fokus ligger på stödet till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, med deadline 15 oktober, som kan sökas för insatser kring exempelvis skolbio, filmpedagogisk verksamhet eller uppstart av film som ämne i kulturskola.

Vi kommer också att lyfta de stöd som går att söka för att arbeta med filmkulturell verksamhet och/eller visning av film på de nationella minoritetsspråken.

Stöden kan sökas av kommunal förvaltning eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering.

Mötet gästas av Lena Ek som är ny handläggare för dessa stöd på Svenska Filminstitutet. Hon har tidigare erfarenhet av visningsverksamhet på biograf, festival och som filmutvecklare. Lena ser fram emot att ta del av det arbete som görs i Stockholms län och kommer under mötet att presentera Filminstitutets bidrag inom området och vilka riktlinjer de tittar på när de handlägger stödet.  

Vi kommer också få ta del av hur Ekerö kommun arbetat med skolbioinsatser inom ramen för stödet. Katarina Skönblad och Philip Sidenholm berättar om hur de utvecklat skolbioverksamhet för elever i kommunen.  

Filmkonsulenterna berättar om de extra stödinsatser vi erbjuder.

Vi utbyter erfarenheter med varandra och dessutom finns det som vanligt tillfälle för personlig rådgivning gällande ansökan, formulering och utveckling av projektidéer och insatser.  

Varmt välkomna!   
 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan film