Sök utvecklingsmedel från filmkonsulenterna Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

FILMPEDAGOGIK: Utvecklingsmedel från filmkonsulenterna

Biosalong

Som en del av filmkonsulenternas främjandeinsatser 2022 kan du, som arrangerar filmverksamhet för barn och unga, söka utvecklingsmedel för verksamhet som genomförs under hösten 2022. Syftet med insatsen är att stötta arrangörer och skolor till att en återstart av filmverksamhet för barn och unga efter pandemin.

För vad kan jag få utvecklingsmedel?

  • Du kan få utvecklingsmedel för samtliga utbud, i form av aktiviteter, föreläsningar och workshops som finns presenterade i den regionala Kulturkatalogen och som planeras att genomföras under hösten 2022. 
  • Du kan inte få utvecklingsmedel för den verksamhet som genomförs inom ramen för Skapande skola.
  • Filmpedagogisk verksamhet som genomförs kopplat till skolbiovisningar är prioriterade för utvecklingsmedel. I form av både skolbiosamtal för elever och skolbiointroduktion riktade till lärare/pedagoger. 

Läs mer om dessa utbud via länkarna:

1.       SKOLBIO: Filmsamtal med filmpedagog
Filmpedagogbesök för elever i anslutning till skolbiovisning. Filmpedagog leder ett kortare samtal utifrån elevernas upplevelse av filmen.

Länk till utbudet Filmsamtal med filmpedagog i kulturkatalogen.

2.       SKOLBIO: Introduktion i filmsamtal för lärare

Introduktion, under ledning av filmpedagog, för lärare/pedagoger som ger verktyg och konkreta förslag på hur man kan arbeta vidare med filmsamtal utifrån en skolbioupplevelse. Introduktionen kan ske på plats eller digitalt.

Länk till utbudet Introduktion i filmsamtal för lärare i Kulturkatalogen

Länk till övriga filmutbud i den digitala Kulturkatalogen.

 

Hur stort är utvecklingsmedlet?  

Du kan få utvecklingsmedel för 50 procent av den totala kostnaden för utbudet.

Vem kan få utvecklingsmedel?  

Insatsen riktar sig till kommun eller skola som arrangerar och bokar kulturutbud till förskola, grundskola och gymnasieskola.  

Hur anmäler jag intresse? 

För att ta del av utvecklingsmedlet anmäler du intresse genom att fylla i det digitala webbformuläret för utvecklingsmedel. 

I formuläret fyller du i huvudsakliga uppgifter som exempelvis namn på utbud, antal, målgrupp och ålder, plats för genomförande et cetera.

Deadline för att anmäla intresse för höstens utvecklingsmedel är den 1 oktober 2022. Besked för medel ges löpande.

Om urval och prioriteringsområden

Filmkonsulenterna erbjuder inte utvecklingsmedel till verksamhet som genomförs eller finansieras med Skapande skola-bidrag. I urval och bedömning prioriterar vi filmverksamhet som genomförs kopplat till kommunens eller skolans skolbioverksamhet och som når flest barn och unga. Beviljade utvecklingsmedel bedöms utifrån de behov och förutsättningar som finns hos varje enskild kommun eller skola. Vi eftersträvar en jämn fördelning i länet.

 

Vid frågor om den utvecklingsmedlet kontakta filmkonsulenterna i Region Stockholm! 

Tillbaka till nyhetslistan film