Kostnadsfritt årsmedlemskap i Föreningen för film- och mediepedagogik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Är du filmpedagog verksam i Stockholms län? Just nu erbjuder filmkonsulenterna i Region Stockholm samtliga filmpedagoger som ingår i deras regionala nätverk ett kostnadsfritt årsmedlemskap i FOMP, Föreningen för film- och mediepedagogik.

FOMP är en ideell förening som:

  • Driver frågor kring film- och mediepedagogik
  • Arrangerar utbildningstillfällen
  • Erbjuder möjlighet att ingå i ett nätverk bestående av medlemmar från hela landet som arbetar med filmverksamhet för målgruppen barn och unga

Som medlem i föreningen får du bland annat ta del av kostnadsfria fortbildningar, utbildningsdagar och medlemsträffar. Dessutom får du möjlighet att ingå i ett nationellt sammanhang och utbyta erfarenheter med andra i landet som arbetar med filmpedagogiska frågor. 

FOMP:s utbildningsdagar 

Redan den 7-8 juni 2022 bjuder FOMP in till sommarens utbildningsdagar, som denna gång arrangeras på Borås Science Center Navet. Programmet utlovar en blandning av teori och praktik inom film- och mediapedagogik. Medlemmar får kostnadsfritt ta del av föreläsningar och workshops under utbildningsdagarna, samt får boende och mat under hela vistelsen. Filmkonsulenterna kan dessutom, vid behov, erbjuda ett resebidrag för dig som önskar åka till Borås för att delta.  Mer information om utbildningsdagarna hittar du på FOMP:s webbplats.
  
Anmäl ditt intresse av ett kostnadsfritt årsmedlemskap i FOMP genom att fylla i detta formulär. Sista datum för att anmäla intresse är fredagen den 20 maj 2022
  
Har du frågor om erbjudandet? Tveka inte att kontakta filmkonsulenterna:  
 
Linda Lindgren 
linda.lindgren@regionstockholm.se / 08 123 378 82  
  

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan film