Skolbio: Utvecklingsmedel från filmkonsulenterna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Som en del av filmkonsulenternas främjandeinsatser 2022 kan du som arrangerar skolbio söka utvecklingsmedel för skolbiovisningar som planeras att genomföras under hösten 2022. Syftet med insatsen är att stötta skolbioarrangörerna till att en återstart av skolbioverksamhet efter pandemin.

Foto: Krists Luhaers/Unsplash

I många av länets kommuner har skolbioverksamhet blivit hårt drabbad under och efter pandemin. Under året erbjuder filmkonsulenterna därför utvecklingsmedel till skolbioarrangörer som planerar att återstarta eller starta upp skolbioverksamhet på de lokala biograferna. Insatsen startade hösten 2021 och har lett till mycket fina resultat. Nu finns möjlighet att anmäla intresse för att ta del av dessa medel för höstens skolbioverksamhet.  

Hur stort är utvecklingsmedlet?  

Utvecklingsmedlet består av 50 procent av filmhyran för visningen (filmhyran brukar ligga på ca 2000 kronor per visning, vilket motsvarar circa 1000 kronor i utvecklingsmedel per skolbiovisning).  

Vem kan få utvecklingsmedel?

Insatsen riktar sig till dig som arrangerar skolbio, exempelvis på kommunal nivå eller på biograf, och för skolbiovisningar som genomförs på biograf under hösten 2022.

Hur anmäler jag intresse?  

För att ta del av utvecklingsmedlen anmäler du intresse genom att fylla i filmkonsulenternas formulär för utvecklingsmedel för skolbiovisningar. I formuläret fyller du i huvudsakliga uppgifter kring de planerade skolbiovisningarna, som exempelvis antal visningar, målgrupp och ålder, filmer och visningsplats.

För höstens utvecklingsmedel kan du anmäla intresse i två omgångar:

  • Omgång 1: Öppnar 31 mars med deadline den 1 maj. Besked 1 juni. (denna anmälan är stängd)
  • Omgång 2: Öppnar 31 maj med deadline den 1 september. Besked 1 oktober.  

Om skolbioutbud 

För att se vilka skolbiotitlar som är aktuella för bokning, se urvalet i Region Stockholms kulturkatalog.  
 
Beviljade utvecklingsmedel bedöms utifrån de behov och förutsättningar som finns hos varje enskild kommun eller biograf. Vi eftersträvar en jämn fördelning i länet. Skolbiotitlar som finns i Kulturkatalogen prioriteras.  

Vid frågor om utvecklingsmedlen, kontakta filmkonsulenterna! 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan film