Höstens återstart av skolbio och filmverksamhet i skola

Subventionerade skolbiovisningar och besök av filmpedagog i anslutning till visningarna har stått på schemat när filmkonsulenterna stöttat en återstart av skolbio och filmpedagogisk verksamhet i bland annat Stockholms stad, Sollentuna kommun och Järfälla kommun.

Bild från Gagarine, regi Fanny Liatar och Jérémy Trouilh (2020)

Återstart och uppstart av skolbio hösten 2021

Fortsatta restriktioner kring pandemin har gjort att återstarten av skolbio under hösten 2021 gått långsamt, men stadigt, framåt. En del kommuner i länet har dock kommit igång med sina skolbioverksamheter och fler därtill börjar planera för en återstart våren 2022.  
 
Filmkonsulenterna i Region Stockholm har hittills under hösten stöttat en återstart av skolbio och filmpedagogisk verksamhet i bland annat Stockholms stad, Sollentuna kommun och Järfälla kommun. Det har skett i form av subventionerade skolbiovisningar och besök av filmpedagog i anslutning till visningarna.  
 
I Stockholms stad har Medioteket, med stöd av filmkonsulenterna, arrangerat ett antal klassbesök av filmpedagog i anslutning till sina skolbiovisningar av filmerna Gagarine och Apstjärnan. Filmpedagogen Mikaela Kindblom har bland annat besökt en skola i Stockholms stad som tagit del av Mediotekets skolbiovisning av Gagarine. Där fick klasserna tillsammans med Mikaela reflektera över sina filmupplevelser genom skriftliga övningar och samtal samt göra kopplingar till ämnen som exempelvis rätten till bostad, barnkonventionen, platsen de själva bor på och filmens rymdtema. Eleverna fick också en pröva på en kortare analys av filmens språk, bilduttryck och genre-estetik.  
 
Vidare har Sollentuna kommuns nya kultursamordnare Mia Annerwall startat upp deras skolbioverksamhet för alla åldrar från 3 till 16 år. Under hösten har de arrangerat visningar av filmerna ApstjärnanShooms otroliga resaDen osynliga flickan och Martha & Niki på kulturskolan i Sollentuna. De har dessutom arrangerat ett besök med Niki Tsappos som medverkar i filmen Martha & Niki, filmsamtal under ledning av filmpedagog för lågstadiet samt erbjudit ett exemplar av Frida Nilssons bok Apstjärnan till de klasser som tagit del av den filmen på skolbiorepertoaren. 
 
Filmkonsulenterna gläds åt den uppstart och återstart som skett under hösten och ser med spänning fram emot vårens satsningar på skolbio och filmverksamhet för länets barn och unga. 

Har du frågor? Kontakta filmkonsulenterna, Linda Lindgren. 

Tillbaka till nyhetslistan film