Frukostträff för filmpedagoger: Att leda filmsamtal med unga

Varmt välkommen till en frukostträff om hur du kan leda filmsamtal med barn och unga utifrån materialet "Tala film – tala liv UNG".

Datum
Torsdag den 26 oktober 2023
Tid:
09:00-11:40
Plats:
Zoom. Möteslänk skickas ut någon dag innan arrangemanget till alla anmälda,

Arbetar du som filmpedagog och vill komma i gång med filmsamtal som en del av ditt pedagogiska arbete med unga? "Tala film – tala liv" främjar ett fördjupat samtal där var och en delar med sig av de tankar och känslor som filmen väcker.

Under höstens frukostträff fokuserar vi på samtalsmetoden "Tala film – tala liv UNG" och lär känna metoden genom en gemensam workshop och övningar under ledning av Filmpedagogerna. Vi får en konkret inblick i metoden, och med utgångspunkt i filmscener applicerar vi samtalsmetoden och får snabbt nycklarna till att leda egna samtal.

Om Filmpedagogerna

Mikael Kowalski och Linnea Fant från Filmpedagogerna håller föreläsningar, fortbildningar och workshops i film och media, bland annat genom utbildningar i samtalsmetoden "Tala film – tala liv". Filmpedagogerna har också i uppdrag av Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om medie- och informationskunnighet (MIK) och de ingår i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group.

Om metoden "Tala film – tala liv"

Metoden "Tala film – tala liv" tar avstamp i en filmupplevelse och riktar fokus på existentiella frågor, känslor och tankar som en film väcker. Metoden ger förslag till hur du kan skapa trygga samtal på lika villkor. På uppdrag av filmkonsulenterna i Region Stockholm har Sensus arbetat vidare utifrån materialet "Tala film – tala liv" och anpassat det även till målgruppen barn och unga.  

Träffen gästas även av Ylva Leitzinger, en av författarna och grundarna bakom metoden "Tala film – tala liv" samt av Ulrika Widepalm, som arbetar som verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund. 

Om våra nätverksträffar för filmpedagoger

Filmkonsulenterna i Region Stockholm och Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, bjuder in till regelbundna nätverksträffar med fokus på kunskapsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande. Träffen riktar sig till filmpedagoger som är verksamma i Stockholms eller Västra Götalands län och som arbetar med barn och unga i skolan eller i fritidsverksamhet.

Varmt välkomna!

Anna-Karin Johansson, Filmkonsulent, Förvaltningen för kulturutveckling VGR

Linda Lindgren, Filmkonsulent Barn & unga, Region Stockholm

Till anmälningsformuläret för frukostträffen