Lärarstudenter tittar på film: Playground

Studerar du till lärare? Nu kan du delta i en film- och samtalsserie om hur du kan använda film som pedagogisk resurs i skolan och öka filmkunnigheten bland barn och unga. Filmkonsulenterna i Region Stockholm har inlett ett samarbete med Södertörns högskola och Svenska Filminstitutet, där vi bjuder in lärarstudenter för att se en aktuell film och delta i samtal med till exempel en filmpedagog eller filmskapare.

Datum
Måndag den 26 september 2022
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Svarta Lådan på Södertörns högskola,

Vi inleder serien ”Lärarstudenter tittar på film” med den omtalade och aktuella filmen Playground (regi Laura Wandel). En film som, utifrån ett barnperspektiv, skildrar skolgården som en krigszon och som ställer frågor om utanförskap, förtryck, sociala koder och gruppsykologiska processer i skolmiljön. Samtalet leds av Mikaela Kindblom som är filmpedagog, filmkritiker och författare.

Läs mer om evenemanget här!

 

Vill du delta? Fyll i anmälningsformuläret!