Fortbildningar och evenemang

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Filmkonsulenterna på Region Stockholm arbetar främjande med film genom att erbjuda och samarrangera fortbildningar, kompetensutveckling och nätverksträffar inom området. För oss är det viktigt att bygga goda kontakter med våra målgrupper, kartlägga de behov som finns och skapa de förutsättningar som behövs för att fler i länet ska kunna ta del av filmen som konstform.

Subvention av fortbildningar: Visning och spridning 

Filmkonsulenternas subventionerar våra målgruppers deltagande på utbildningar som andra arrangerar, under förutsättning att utbildningen är relevant för att stärka filmområdet i länet. Vi subventionerar bland annat:

Skolbiofrossa

Två gånger per år erbjuder filmkonsulenterna en inspirationsdag för skolbio - ”Skolbiofrossa”. Dagen riktar sig till dig som bokar, samordnar eller vill utveckla skolbioverksamhet i er kommun. Vi bjuder in distributörer och gästföreläsare samt erbjuder exklusiva förhandsvisningar av filmer. Deltagarna får ta del av inspirerande sätt att utveckla sin skolbioverksamhet, aktuella titlar för skolbio samt utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. 

Ansökningsfika  

Varje vår och höst erbjuder Svenska Filminstitutet stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. I anslutning till det arrangerar filmkonsulenterna en träff med fokus på stöd och finansieringsmöjligheter för utveckling av skolbio och filmpedagogisk verksamhet i länets kommuner. Vi bjuder in gästföreläsare och handläggare samt erbjuder konsultativt stöd. Träffarna riktar sig till dig som funderar på att söka stödet eller vill få information om andra finansieringsmöjligheter. 

Filmpedagogiska frukostsamtal 

Tillsammans med Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen bjuder filmkonsulenterna på Region Stockholm in till digitala frukostträffar med fokus på kunskapsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande. Frukostarna vänder sig till de aktörer och enskilda filmpedagoger som arbetar med barn och unga, antingen i skolan eller på fritiden.  

Nätverksträffar – Visning & spridning 

Filmkonsulenterna arrangerar regelbundet träffar för länets visningsaktörer, som biografer och filmklubbar. På nätverksträffarna erbjuder vi relevanta föreläsningar, omvärldsspaning och inte minst en möjlighet att träffa andra som arbetar med visning av film i länet.  

Fortbildningar för biografpersonal  

Filmkonsulenterna har tagit fram två kurser för biografernas tekniska personal som vi arrangerar regelbundet efter behov. Det är dels en nybörjarkurs som inte kräver några förkunskaper, syftet är då att deltagaren ska kunna visa film för publik på den egna biografen. Och dels en fortsättningskurs som bygger vidare på nybörjarkursen och ger deltagarna en djupare förståelse kring biografens tekniska anläggning och personalens rutiner. 

Studiebesök och armkroksresor 

Filmkonsulenterna arrangerar regelbundet studiebesök till intressanta platser och verksamheter i och utanför länet. Syftet är att öka intresset och höja kompetensen inom visningsområdet och det filmpedagogiska området. Vi subventionerar och reser också tillsammans till festivaler och arrangemang som BUFF och Barnbiodagarna. Vi tar gärna emot förslag på gemensamma resmål!

Andra aktuella nätverk, fortbildningar och evenemang 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?