Film i vård och omsorg

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Film i vården var samlingsnamnet för Region Stockholms filmkonsulenters arbete 2010-2020 med att utveckla och prova metoder för att använda film och rörlig bild inom vård och omsorg. Filmkonsulenterna på Region Stockholm utvecklade också metoder där teknik som VR, virtual reality och 360-gradersfilm fick nya användningsområden som kulturförmedlare och i samband med fobiträning.

Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med aktörer inom äldreomsorg, öppen och sluten psykiatri, rehabilitering och barnsjukvård. Från årsskiftet 2021 är verksamheten förändrad och utvecklingsuppdraget är vilande. De erfarenheter som gjorts förvaltas inom konsulentenheten som kan ge råd om hur film och VR kan användas inom vård, omsorg samt för personer med särskilda behov.

Erfarenheter och tips 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?