Filmhandledning: Tala film – Tala liv UNG

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Är du lärare eller pedagog och vill leda filmsamtal tillsammans med barn och unga? Ta hjälp av handledningsmaterialet Tala film – Tala liv UNG. Handledningen guidar dig i att, utifrån en filmupplevelse, rikta fokus på de existentiella frågor, känslor och tankar som filmen väcker. Du får också förslag på hur du kan skapa trygga samtal på lika villkor.

Anna Eriksson / Annanna Illustration

Att se och samtala om film är en viktig del när barn och unga möter film som konstform. Det kan bidra till en ökad filmkunnighet, men ger också möjlighet att få reflektera och sätta ord på upplevelsen och de tankar och känslor som filmen väcker.  

Tala film – Tala liv UNG har tagits fram i syfte att stötta dig som vill leda filmsamtal tillsammans med barn och unga. Filmhandledningen riktar sig till lärare, pedagoger, fritidsledare, bibliotekarier, filmpedagoger och andra som arrangerar filmvisningar för och med barn och unga.

Handledningen kan användas som uppföljning till vilken film som helst, i samband med en skolbiovisning, visning i klassrum eller på till exempel bibliotek. Den ger konkret guidning och tips till dig som vill leda ett fördjupat filmsamtal, där var och en delar med sig av sin personliga filmupplevelse och där alla lyssnar på varandra.   

Ladda ner eller beställ handledningen

Tala film – Tala liv UNG går att ladda ned som PDF och/eller kan beställas kostnadsfritt i tryckt format via kontaktuppgifterna på denna webbsida.  

Till filmhandledningen finns en bilaga med pedagogiska tips och metoder för att skapa goda möten på lika villkor. Där hittar du konkreta förslag på övningar som kan öppna upp för tillgänglighet och inkludering i arbetet som samtalsledare. Bilagan går att ladda ned som PDF.  

Ladda ned filmhandledningen Tala film - Tala liv UNG (PDF) 

Ladda ned bilaga med pedagogiska tips (PDF)

För att få Tala film – Tala liv UNG som tryckt folder, kontakta: filmkonsulenterna.kultur@regionstockholm.se.  

Materialet Tala film – Tala liv UNG är framtaget av Sensus i samarbete med kulturförvaltningen, Region Stockholm 2023. Illustration: Anna Eriksson, Annanna Illustration. Författat av Ylva Leitzinger och Ulrika Widepalm efter originalmaterialet Tala Film – Tala Liv av Ylva Leitzinger och Annika Broman. Grafisk form: Luxlucid Materialet är fritt att använda med hänvisning till kulturförvaltningen, Region Stockholm.  

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer, få förslag på filmer eller tips på ytterligare filmhandledningar kan du kontakta filmkonsulenterna i Region Stockholm. Filmkonsulenterna kan också hjälpa dig att förmedla filmpedagoger som samtalsledare eller arrangera fortbildningar för lärare och pedagoger som önskar fördjupa sig i samtalsmetoden. Välkommen att kontakta oss. 

Mer information om filmer och visningsrättigheter 
Till aktuellt skolbioutbud i Region Stockholms kulturkatalog 
Till mer information om visningsrättigheter, distributörer och resurser för film i klassrum 
 
Ytterligare tips och förslag för dig som vill arbeta mer med film och samtal 
Till filmhandledningar på Filminstitutets webbplats
Till materialet ”Visuellt stöd” på Sensus webbplats
Till materialet Tala film – Tala liv för en vuxen publik på Sensus webbplats
 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?