Filmhandledningar och material

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det finns många resurser som erbjuder inspiration och konkreta tips på hur du kan arbeta vidare med film tillsammans med barn och unga. Det kan handla om tematiska filmsamtal, analys utifrån en specifik film eller om konkreta övningar i filmskapande. Vi listar några av de aktörer som erbjuder filmhandledningar, material och övningar i samtal, analys och eget skapande.

Bilden kommer från Filmriket.

Handledningsmaterial – filmedagogiska paket för Skolbio

Under hösten 2021 har filmkonsulenterna i Region Stockholm tagit fram kostnadsfria filmpedagogiska paket till ett urval av aktuella skolbiotitlar. Paketen ingår i en satsning som erbjuder fördjupat handledningsmaterial samt klassbesök med filmpedagog i syfte att stötta en återstart av skolbio och filmpedagogisk verksamhet efter pandemin. Mer information om satsningen hittar du via länken.

Material – Samlade resurser för dig som arbetar med film i kulturskola 

Filmregionerna och Svenska Filminstitutet har tagit fram ett material med samlade nationella och regionala resurser inom det filmpedagogiska fältet gällande områden som exempelvis regionala filmverksamheter, ekonomiska stöd, nätverk, utbildningar och fortbildningar samt visningar och festivaler. Materialet riktar sig främst till dig som arbetar inom kulturskolans verksamhet, men kan också användas av andra aktörer som utvecklar filmpedagogisk verksamhet som exempelvis kulturföreningar, bibliotek, skola eller fritidsgårdar. Ladda ned materialet som PDF -stor fil.

Svenska Filminstitutet 

Svenska Filminstitutet producerar regelbundet filmhandledningar som läggs ut på deras hemsida. Handledningarna ger tips och förslag på samtal kring teman, bildspråk, berättelser och karaktärer utifrån specifika filmer, men också utifrån teman intressanta för skolan som exempelvis nationella minoriteter, rättvisa, jämställdhet och demokrati. 

Svenska Filminstitutets filmhandledningar

Fokusfilm.se – en del av Filmcentrum

Fokusfilm.se erbjuder eget handledningsmaterial till de filmer som finns i deras filmkatalog. 

Fokusfilm.se

Filmriket 

Filmriket erbjuder en gratis filmskola för dig som vill få inspiration och lära dig att utrycka dig med film. Filmrikets filmskola och utbildningsmaterial bygger på övningar för både elever och pedagoger och är framtagna utifrån läroplanen. Filmriket erbjuder också kortare filmhandledningar, med tematiska ingångar och diskussionsfrågor, till de filmer som går att strömma genom deras playtjänst.  

Filmrikets filmskola

Filmade handledningar 

Region Stockholm och Medioteket, som drivs av Stockholm stads utbildningsförvaltning, har i ett gemensamt projekt tagit fram filmade handledningar till filmerna Till drömmarnas land av Victor Lindgren och 438 dagar av Jesper Ganslandt. Handledningarna har ett tilltal direkt till eleverna och innehåller utvalda klipp med frågeställningar att arbeta vidare med i klassrummet efter filmvisning. 

Till drömmarnas land av Victor Lindgren

438 dagar av Jesper Ganslandt 

MIK för mig 

Statens Medieråd erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Här hittar du färdiga lektionspaket med inriktning på ämnen som exempelvis sociala medier, källkritik, upphovsrätt och reklamfilm.

Statens Medieråds MIK (Medie- och informationskunnighet)

Skolbiohandledning

Filmregionerna ger ut en handledning för lärare med konkreta tips och förslag om att gå på skolbio med sina elever. Vad innebär skolbio och varför är det viktigt? Hur kan man som lärare förbereda eleverna inför ett skolbiobesök? Och hur kan ett efterarbete på skolan se ut?

Skolbiohandledningen är ett bra material att använda vid en återstart av skolbioverksamhet. Den går att ladda ned i digitalt format eller beställas i tryckt format hos filmkonsulenterna.

Ladda ner Skolbiohandledningen här

 

Tips och inspiration för det filmpedagogiska arbetet

Finansiering, resurser och fortbildningar inom det filmpedagogiska området

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?