Filmpedagogik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar med att främja och stärka filmverksamhet för barn och unga i hela länet. Det gör vi bland annat genom att fungera som konsultativt stöd till länets kommuner gällande utveckling av skolbio och filmpedagogisk verksamhet, genom nätverksarbete och kompetensutveckling samt genom att synliggöra och sprida information kring skolbio, filmpedagogiska utbud, aktörer, resurser och bidrag inom området.

Bild: Den pedagogiska designbyrån

Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningar för att alla barn och unga i Stockholmsregionen ska få möjlighet att se, förstå och uttrycka sig genom film och rörlig bild, både i skolan och på sin fritid. 

 

Filmkunnighet 

Vi arbetar för en ökad filmkunnighet bland barn och unga. Det är viktigt. Film och rörlig bild är en stor del av vårt vardagliga liv och vår kommunikation med varandra. Men även om vi lever i en digital värld och ett ständigt möte med rörliga bilder innebär det inte per automatik att vi är filmkunniga.  

Rörlig bild- och filmkunnighet ingår i begreppet MIK (medie- och informationskunnighet) som är ett samlingsnamn för de kompetenser som gör att vi kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medier.  

När vi pratar om filmkunnighet understryker vi ett synsätt där film och rörlig bild, precis som text och ord, är ett språk vi behöver lära oss. Det handlar om en visuell läskunnighet. Att vara filmkunnig innebär att förstå och använda rörlig bild, vilket innefattar både praktiska och teoretiska kunskaper. Det innebär att utveckla en kulturell, kritisk och kreativ kompetens. En bra metod för att uppnå dessa färdigheter är att se, samtala om och skapa film. Eller, med andra ord, genom filmpedagogiskt arbete.  

Vidare är filmkunnighet viktigt i ett större demokratiskt perspektiv. Det är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Genom att vara filmkunniga kan vi vara källmedvetna, analysera och värdera innehåll, och få de verktyg som behövs för att kunna delta och engagera oss i samhället. 

Tips och inspiration för det filmpedagogiska arbetet

Finansiering, resurser och fortbildningar inom det filmpedagogiska området

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?