Danskollektivet KolKo genomför communitydans-projekt i Danderyds kommun

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Danskollektivet KolKo ska utveckla och genomföra ett communitydans-projekt i Danderyds kommun för seniorer och barn i mellanstadieåldern.

Danskollektivet KolKo. Foto: Johan Nilsson

Communitydans leds av en danskonstnär, som utgår från en plats och invånarna där och lyfter fram deras berättelser. Även om ett communitydans-projekt kan se ut på många olika sätt finns några gemensamma ramar:

  • Målgruppen är alla invånare – vem som helst
  • Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • Vägen är lika viktig som målet
  • Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • Man använder en demokratisk metod
  • Ofta har den lokala platsen en central roll i arbetet
  • Deltagaren får hjälp att förmedla sin egen berättelse tillsammans med
  • professionella danskonstnärer.

Comunitydans-projektet i Danderyd kommer huvudsakligen att genomföras på Seniorcentrum i Enebyberg som är en plats för generationsöverskridande möten. Här kommer KolKo att arbeta med närvaro, samspel och beröring. Deltagarna får tillsammans med KolKo jobba med improvisationsövningar där de söker samspel och tillsammans lyssnar in, följer och leder varandra i rörelse.

Om KolKo

KolKo, KollektivKompaniet, är ett danskollektiv som skapar i ett utforskande landskap där fälten dans, koreografi och pedagogik kombineras. I de sceniska verken undersöker de hur dans och rörelse kan bli till i scenrummet genom påverkan och "gemen-skapande" tillsammans med publiken. KolKo har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga, men har under åren även arbetat i åldersöverskridande projekt i kommuner och stadsdelar.  

Textilslöjdare medverkar

I samarbete med Region Stockholms hemslöjdskonsulenter kommer även en textilslöjdare att knytas till projektet. Tillsammans med textilslöjdaren ser KolKo att olika textila material och strukturer kan användas i ett utforskande av beröring, där varje deltagare och dess rörelser får tolkas med en egen tråd. En process där rörelse och väv växer fram parallellt och bildar ett unikt mönster.  
 
Projektet finansieras av Region Stockholm och Danderyds kommun. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan dans