Utlysning: Ettårigt dansresidens i samarbete med Nacka kommun

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under ledorden ”Hela Nacka dansar” söker Nacka kommun en kommunkoreograf för 2024. Projektet kommer främst att fokusera på barn och unga, men kan även innefatta andra målgrupper och samarbetsparter i kommunen. 

Foto: Jennifer Drotz Ruhn

KOKO kommunkoreograf är en samverkansmodell för att stationera en koreograf i en kommun i länet. Den här formen av residens gör att dansen kommer nära kommuninvånarna, inte minst barn och unga.

KOKO kommunkoreograf i Nacka kommun är ett ettårigt dansresidens som vill skapa möten mellan människor och bygga gemenskap genom dans. Dansresidenset kommer främst att ske i samarbete med kommunens kultur- och fritidsgårdsverksamheter där både de kommunala och privata aktörerna inom kommunen är en del av residenset. 
 
Danskonstnärernas arbete innefattar till exempel eget konstnärligt arbete, workshops, skapande skola-projekt, föreställningar, battles, communitydans eller annan verksamhet för och i samverkan med målgruppen 7-19 år.  Det kan också innehålla att skapa dans och rörelse utifrån deltagarnas upplevelse och hur det är att vara ung i Nacka. Tillsammans med kommunens projektledare, projektgrupp och Region Stockholms danskonsulent planeras arbetet kring aktiviteter och satsningar.  

Dansresidenset är ett samarbete mellan Region Stockholms danskonsulenter och olika aktörer som verkar i Nacka kommun inom kultur- och fritidsområdet. Samtliga kulturhus och fritidsgårdar medverkar i projektet, där verksamheterna dels eller helt finansieras av medel från Nacka kommun.  

Här finns mer information om modellen KOKO kommunkoreograf. 

Om Nacka kommun 

I Nacka kommun bor drygt 100 000 människor och kommunen växer snabbt och bygger nytt för att fler ska kunna bo och leva här, just nu byggs bland annat tunnelbanans blå linje ut för att gå ut till Nacka. Kommunen är indelad i fyra kommundelar, Sicklaön, Boo, Älta och Saltsjöbaden/Fisksätra. I Nacka kommun är det nära till både hav och storstad och det tar cirka 15 minuter att resa från Slussen till centrala Nacka.  

Vem kan söka? 

KOKO kommunkoreograf vänder sig till professionella dansaktörer med erfarenhet av att arbeta med och för barn och unga. Vi ser gärna att ni är en grupp som är vana att arbeta tillsammans med olika målgrupper och att ni har erfarenhet av att arbeta inkluderande. Arbetet ska präglas av jämlikhet och gemensam utveckling, där ni är en katalysator för dialog genom dans och rörelse. Andra kvaliteter vi söker är nyfikenhet, flexibilitet och lyhördhet. Vi ser gärna även att ni vill arbeta med film som dokumentation eller konstnärligt uttryck.  

Ansökan 

Beskriv hur ni kommer att lägga upp arbetet: 

  • Hur ser er vision för residenset ut? 
  • Hur vill ni fördjupa ert konstnärliga arbete under året och vad behöver ni för förutsättningar? 
  • Vad har ni för erfarenhet av att arbeta med barn och unga? 
  • Vad tror ni är viktigt för att residenset ska fungera och göra långsiktiga konstnärliga och mänskliga avtryck? 
  • Beskriv hur mycket tid ni har tillgänglig under projektperioden för att arbeta med projektet. 
  • Ge exempel på era färdiga sceniska produktioner och Skapande skola-projekt.  
  • Beskriv hur ni arbetar för att skapa ett inkluderande klimat med dans med fokus på glädje och gemenskap utan krav på prestation? 

Vi behöver också: 

  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefon, e-post, organisationsnummer.  
  • CV med beskrivning av dig som enskild danskonstnär eller gruppen och dess deltagare, bakgrund och relevanta erfarenheter samt referenser. Det går bra att hänvisa till webben och det är viktigt att skicka med fungerande videolänkar med exempel på ert arbete.  

Skicka ansökan på maximalt två A4-sidor till Åsa Fagerlund, danskonsulent, via e-post: asa.fagerlund@regionstockholm.se senast 30 maj 2023. Döp bifogad ansökan till ditt namn/gruppens namn och KOKO kommunkoreograf. 

Urvalsprocess  

Nacka kommun och danskonsulenterna i Region Stockholm samverkar i urvalet till KOKO kommunkoreograf. Intervjuer av utvalda sökanden kommer att ske i Nacka den 13-14 juni klockan 09:30 eller 11:00. Det är viktigt att ni har möjlighet att vara med någon av dagarna. 

Ersättning 

Budgeten för projektet är totalt 450 000 kronor varav Nacka Kultur- och fritidsnämnd bidrar med 150 000 kronor. Region Stockholm bidrar med 50 000 kronor under 2023 samt 250 000 kronor för 2024, varav 100 000 kronor är subvention för föreställningar som spelas i kommunen. Ersättningen betalas ut på faktura.  

Tidsplan 

Under hösten 2023 börjar förankring och planering för kommunkoreograferna i samarbete med kommunen. Verksamheten sker under 2024.  
 
För frågor kontakta:

Åsa Fagerlund, danskonsulent, Region Stockholm  
E-post: asa.fagerlund@regionstockholm.se

Anna Möller, Verksamhetschef, Välfärd samhällsservice / Kultur och fritid, Nacka kommun 
E-post: anna.moller@nacka.se 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan dans