Utlysning: Danskonstnärer sökes till communitydans-projekt i samarbete med Danderyds kommun

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under 2023 finns det möjlighet för en danskonstnär eller ett danskompani att utveckla och genomföra ett communitydans-projekt i Danderyds kommun i samarbete med danskonsulenterna, Region Stockholm. Projektet ska inledas under hösten 2023.  

Från föreställningen Köra och röra, koreograf Micke Strid. Foto: Björn Pehrsson

Projektet riktar sig främst till kommunens fyra seniorträffpunkter i Enebyberg, Mörby, Stocksund och Djursholm. Huvudparten i samarbetet är Seniorcentrum på Träffpunkt Enebyberg. Där finns även Fritidsträff för unga 10-12 år, bibliotek, kyrka och LSS-verksamhet som kan integreras i community-projektet. Träffpunkten är en naturlig plats för generationsöverskridande möten, som är ett fokusområde hos kommunens kultur- och fritidsförvaltningen.

Det finns även möjlighet att samverka med Danderyds kulturskola i Västra Danderyd. Intill kulturskolan ligger Kvarnstugan, där Danderyds slöjdgille bedriver vävstuga och andra textila slöjdaktiviteter. Genom hemslöjdskonsulenterna finns det även möjlighet att knyta en textil slöjdare till projektet. 

Om Danderyds kommun 

Danderyds kommun består av de fyra kommundelarna Djursholm, Stocksund, Enebyberg och Västra Danderyd, som 1971 slogs ihop till en kommun. Danderyd har cirka 32 700 invånare och många aktiva hembygds- och kulturföreningar. Kommunen har ett rikt kulturarv med kända profiler som Alice Tegnér, Elsa Beskow och Viktor Rydberg, som både bott och verkat i kommunen.  

Vad är communitydans? 

Communitydans är en metod, där en professionellt verksam dansutövare initierar arbetet med en deltagargrupp. Ett communityprojekt kan utgå från en plats, ett sammanhang, en målgrupp, ett tema eller en specifik fråga som koreografen vill belysa. Grunden är en önskan att skapa möten utifrån ett konstnärligt uttryck, och att samtidigt lyfta angelägna frågor. Deltagargruppen kan vara en del av civilsamhället och/eller vara knuten till en plats eller till ett specifikt sammanhang.   

Danskonstnärens konstnärliga och kreativa kompetens är basen och utifrån den guidas och inspireras deltagarna. Danskonstnärens roll innebär också att skapa rum för inflytande och delaktighet, där deltagarna är med i de konstnärliga valen, i öppna och demokratiska processer. 
  
Communitydans-projektet är ett sätt för danskonstnärer att få utveckla sina konstnärliga verktyg och en möjlighet att förankra dansen långsiktigt i en kommun och sprida den till nya målgrupper.  

Projektets förutsättningar 

Kommunen tillhandahåller: 

 • En passande lokal i samverkan med målgruppen 
 • En kontaktperson som kan hjälpa till med praktiska frågor och kontakter 
 • 30% av arvodet till danskonstnär/danskompani 

Region Stockholms danskonsulenter bidrar med: 

 • Råd och stöd i projektet 
 • 70% av arvodet till danskonstnär/danskompani 

Arvode 

Projektet innefattar ett arvode på 100 000 kr på faktura.  

Vem kan söka?

Du/ni som söker ska vara professionellt verksamma inom dansområdet i Stockholms län. Du/ni behöver vara nyfikna på communitydans och deltagarbaserade arbetssätt, men behöver inte ha arbetat med det tidigare. F-skatt krävs, även post- eller bankgiro. 

Ansökan   

Ansökan ska innehålla följande: 

 • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress  
 • CV för alla medverkande 
 • En övergripande budget och en preliminär tidsplan  
 • Länkar till tidigare arbete 

Skicka ansökan som pdf, sparad som Ansökan communitydans Danderyd samt ditt eller gruppens namn. 

I ansökan, som ska vara maximalt två A4, behöver du/ni också besvara följande:  

 • Beskriv din/er idé kopplad till tänkta deltagargrupper    
 • Varför är du/ni intresserade av att arbeta med communitydans?  
 • Har du/ni tidigare erfarenhet av att arbeta deltagarbaserat? 
 • Varför är din/er idé viktig? (syfte, mål, tema)  
 • Hur skulle du vilja samverka med en slöjdare? På vilket sätt kan det integreras i temat? 

Skicka in din ansökan via e-post senast den 23 maj 2023 till: asa.fagerlund@regionstockholm.se 

Efter en första bedömning kallas ett urval till digital intervju på förmiddagen den 1 juni. Där ges möjlighet att diskutera projektidé och förutsättningar ytterligare. Efter att intervjuerna är genomförda fattas beslut om vem som tilldelats projektet. Besked skickas ut till samtliga sökande efter den 8 juni 2023.   

Urval  

I urvalet bedöms den sökandes konstnärliga idé, motivering, projektets genomförbarhet, tydlighet och relevans i förhållande till målgruppen. Det är också värdefullt med erfarenhet av målgruppen seniorer och tidigare communityarbete. Urvalet görs av Helena Mannermo Spering, kultursmordnare i Danderyds kommun, samt Åsa Fagerlund och Erika Thalinsson Ranhagen, danskonsulenter, Region Stockholm. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan dans