Communitydans-projekt tar plats i Ekerö kommun

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med start under 2022 kommer ett communitydans-projekt ta plats i Ekerö kommun med stöd av Region Stockholm. Communitydans är en metod, där professionellt verksamma dansutövare initierar ett konstnärligt arbete med en deltagargrupp.

Helena Lambert (till vänster) och Katarina Rosén (till höger). Foto Margaretha Levin Blekastad

Danskonstnären Helena Lambert och dans- och cirkusartisten Katarina Rosén har efter en utlysning fått uppdraget att förankra dansen i kommunen med projektet Dansakuten, med den övergripande tematiken ”hållbart varande”.

Konstnärerna kommer att skapa sammanhang och synlighet för dansen och uppmuntra deltagarnas kreativitet. Genom dansrecept möter de invånarna som får en rörelsebaserad upplevelse, en koreografi som utgår helt från individens behov, drömmar, önskningar och förutsättningar.

Efter Dansakuten ges vidare möjligheter för invånarna att delta i en grupp som arbetar fördjupat med vardagsmönster, utforskar balans, riktning och samspel på både fysiska och metaforiska plan utifrån deltagarnas intressen, frågeställningar och vardagsdilemman.   

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan dans