Cirkus- och dansfrukost

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Cirkus- och dansfrukost är en återkommande träff för dig som är yrkesverksam cirkus- eller danskonstnär och verksam i Stockholms län.

Cirkus- och dansfrukost. Foto: Lukas Lennse

Våra cirkus- och dansfrukostar är en möjlighet att utbyta erfarenheter och lyssna på föreläsningar om aktuella ämnen. Vi bjuder in personer från olika verksamheter, till exempel bidragsgivare och arrangörer. Du får också information om vad som sker inom cirkus- och danskonsulentverksamheterna vad gäller till exempel utlysningar, skapande skola eller scenkonststödet.

Kommande cirkus- och dansfrukostar läggs upp som nyheter på sidorna för cirkus och dans, samt i kalendariet!

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?