Hallonbergen stories - dansresidens med fokus på läsfrämjande

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Äntligen har det varit release för boken ”Så här eller så här eller så här” som barnen i dansprojektet skapade tillsammans med koreografen Anna Källblad. Hallonbergen Stories var ett dansresidens med fokus på läsutveckling som pågick under 2020 i Sundbybergs stad och framförallt på Hallonbergens bibliotek.

Förskoleklasser i Sundbyberg var huvudgruppen som koreografen Anna träffade i workshops under våren 2020 - och Kulturskolan i Sundbyberg bidrog med sin danskompetens för att ytterligare stärka projektet. Elever från Vittraskolans förskoleklass deltog även i projektet. 

Boken kan lånas på Hallonbergens bibliotek eller beställas kostnadsfritt via e-post. 

Beställ boken "Så här eller så här".

Samarbetsparter i residenset var Region Stockholm Dans Cirkus, Regionbibliotek Stockholm, Hallonbergens Bibliotek, Sundbybergs stad och Kulturskolan Sundbyberg.  

Nedan visas även en film från bokreleasen - där barnbibliotekspedagogen Johanna Klöfvermark samtalar med danskonstnären Anna Källblad om hur hon och sexåringarna dansat fram en bok. Anna har fokuserat på hur dans kan skapa text, utforska språket och vilka berättelser som kommer fram genom kroppen. Syftet var också att tillgängliggöra biblioteket som plats och rum för kreativitet.

Se film om Hallonbergen Stories på Youtube

Mer om projektet

Kan man dansa fram en bok? Vilka berättelser kommer fram då? De frågorna var utgångspunkten för koreografen Anna Källblad när projektet Hallonbergen Stories startade upp som dansresidens i Hallonbergens bibliotek. Tillsammans med sexåringar i Hallonbergen prövades i en konstnärlig process hur dansen kan vara ursprung och leda i ett utforskande av språk och skrivande.   

”Tänk på känslan av att kliva in i ett bibliotek. Långa rader av böcker, långt upp på väggarna, hela vägen ner till golvet. Smala gångar som bildar stigar bland litteraturen och tusentals berättelser. I dessa berättelser finns det mycket rörelse. Hur blir det om vi närmar oss berättelserna just i rörelse, i dans? Detta var min utgångspunkt i projektet Hallonbergen Stories. Vi dansar i biblioteket som ett sätt att närma oss litteraturen; de stora och de allra minsta frågorna som ryms där.” 

Utgångspunkten var att skapa ett dansresidens som kombinerar dans och läsutveckling. Förhoppningen är att fler kommuner ska bli inspirerade och använda likande processer framöver.  

Corona ändrade projektets riktning

Projektet började med workshops i biblioteket, men i och med corona fick projektet ta nya former och elevernas lärare fick ta en mer aktiv roll i projektet. Anna Källblad och eleverna tog med sig ett lass böcker och flyttade ut till närmsta stora yta som fanns tillgänglig - en fotbollsplan. Annas idé var att tillsammans dansa fram en bok - som sedan gavs ut under hösten 2020. Konstnären Helena Byström var också inkopplad och dokumenterade processen. Med Anna Källblads egna ord:  

”Hallonbergen Stories är ett deltagarbaserat danskonstprojekt som handlar om vad som händer om vi utgår från rörelsen när vi ska sätta ord på en händelse. I projektet prövar vi att dansa fram en bok. Jag ville närma mig läsande utifrån barnet i en skapande situation, av språk och berättelse, i författarrollen, och börja i vårt första språk, rörelsen. Koreografi ordagrant översatt från grekiska kan läsas dansskriva. Det jobbar vi med bokstavligt. Vi dansar, hittar ord, ibland nya, för det vi gör, och utifrån rörelsen skapas så små berättelser. Vad är möjligt, vad är omöjligt och vad blir synligt i spektrat mellan det som sker och det vi skriver eller läser? Jag tänker att boken sen ska gå att låna på biblioteket.”  

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?