Dansprogrammet

Dansprogrammet riktar sig till unga dansare mellan 16–25 år och stöttar ungdomar som är intresserade av dans som möjlig profession. Deltagarna kommer från olika kommuner och har olika dansbakgrund. 

Dansande ungdomar i Dansprogrammet

Under april 2021 arbetade dansarna fram en föreställning på Riksteatern i Hallunda tillsammans med koreografen Marit Shirin Carolasdotter. Föreställningen hade premiär digitalt den 10 april och kommer snart att gå att se på denna sida. Läs mer om föreställningen här:

Come rain or shine, we will dance! 

I ett rum fyllt av kroppar som rör sig i takt till musiken, skapar vi ritualer. 
Den oändliga rörelsen berättar om vår längtan till att skapa framtiden i en värld som förändras Vi är rotade i rytmen av våra gemensamma hjärtslag av dem som vill ha mer. De som känner sig levande, vars spår leder till dansens extas och vår frihet.

En föreställning koreograferad av Marit Shirin Carolasdotter tillsammans med dansare Antara Roy, Sandra Sivadasan, Isadora Lenell, Bianka-Bella Lindberg Galatz, Emanuel Lindblad, Alice Erika Strohl, Akanksha Sadhu, Charleen Kami, Clive Rudd Kenneth Enwenode, Ronja Johansson.

Dessa dansare är framtiden för utvecklingen av den nationella och internationella scenkonsten. Med vår föreställning insisterar vi på dansens förmåga att kunna flytta berg i en tid av förändring. Koreografin är byggd på dansarnas berättelser om hemmahörighet, mellanförskap och vilja att mötas återigen i dansen efter en tid av distans under pandemin. 

Premiär på Riksteatern i Hallunda 10/4 2021, Dansprogrammet 2021

Koreograf: Marit Shirin Carolasdotter, Dotra productions
Projektledare Dansprogrammet: Emeli Empo Enlund och Cajsa Godée 

Med stöd av Riksteatern, Region Stockholm, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad och Täby kommun 

Unga dansare i Dansprogrammet
 
Mer om Dansprogrammet

Deltagarna träffas regelbundet på kvällar och helger under två terminer för att dansträna, träffa professionella dansare och koreografer och besöka scener och institutioner i Stockholmsområdet som presenterar scenkonst och dans.

Deltagarna får också kunskap om bidragssystem, eget företagande och får ta del av nätverk och kontakter inom branschen. Inom ramen för programmet träffar de även andra yrkesgrupper som finns nära dansaryrket som exempelvis producenter, tekniker och scenpersonal. 

Dansprogrammet handleds av de yrkesverksamma dansarna/koreograferna Emelie Empo Enlund och Cajsa Godée.  

Under hösten 2020 hade deltagarna framförallt haft workshops i Dansens Hus dansstudio och också mött dansaren och skådespelaren Sepideh Khodarahmi. På grund av restriktioner kring corona uteblev flera av Dansprogrammets träffar under senare delen av hösten men vissa träffar skedde istället digitalt i början av 2021. 

Under våren fortsatte Dansprogrammet och avslutades med en repetitionsperiod på Riksteatern där gruppen repeterar fram en produktion tillsammans med koreografen Marit Shirin Carolasdotter. Våren kommer att avslutas med en turné till de kommuner som stöttar projektet.

Vill du ansöka till Dansprogrammet ht21-vt22? Mejla till danskonsulent Åsa Fagerlund. 

”Projektets målsättning är att bidra till ökad agens för de deltagande unga dansarna. Att de under ett år får extra stöd och engagemang kring att kultivera sin egen smak, vilja och dansteknik. Programmet ger access till olika rum där makt finns inom dansfältet och ger en omvärldsförståelse. Utgångspunkten för programmet är att ge de unga dansarna ett tryggt sammanhang fritt från skolsystemets bedömning där de kan utvecklas som individer och dansare.

Förhoppningen är att deltagarna sedan vill söka sig vidare inom dansfältet och bli aktiva utövare med kännedom om fältet och kunskapen som behövs för att kunna delta, förändra och ta sig fram på det vis som de själva önskar. Exempel på resultat kan vara att de efter avslutat deltagande initierar egna projekt eller utbildar sig i olika kontext och eventuellt blir yrkesverksamma inom dansen.”

Projektledare Emelie Enlund

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?