Danskonsulenterna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Danskonsulenterna kan ge råd till arrangörer om vilka dansföreställningar som är aktuella för en speciell målgrupp eller var information finns om dans och skapande skola. Vi fördelar scenkonststödet som är 50 procent subvention till regionens kommuner och som möjliggör att köpa professionella dansföreställningar.  

Vi arbetar ofta med dansresidens som är en form av fördjupat arbete där koreografer kan utveckla sin praktik på en plats, ofta i möten med kommunens olika invånare. Då lämnar dansen avtryck som verkligen består.

Vi ger också stöd och råd till danskonstnärer som vill utveckla idéer, skapa kontakter med arrangörer eller veta mer om hur förutsättningarna ser ut för att turnera i regionen. 

 
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?