Cirkusflätan utlyser tre residens i tre regioner 2023

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Cirkusflätan är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Region Stockholm och sex andra regioner i Sverige. Cirkusflätan utlyser nu tre residens i tre regioner. Residensen kan sökas av professionella cirkuskonstnärer och sista ansökningsdatumet är 5 maj. Residensen genomförs i augusti och september 2023.

Foto: Circ2M, residensmottagare i Stockholms län 2022

Cirkusflätan är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt mellan Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Hösten 2022 gick ytterligare fyra regioner med i nätverket: Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Värmland och Region Västernorrland.

Cirkusflätan erbjuder nu tre olika residens i tre olika regioner i slutet av sommaren 2023. Vi hoppas genom de olika residensen kunna möta upp behov som finns i olika faser hos cirkusutövare.

Residensmottagaren erhåller ett stöd på 50 000 kronor (per residens) och är fri att använda stödet som en del i produktionskostnad och/eller arvode till aktörerna. Planerad användning ska framgå i ansökan. Stöd till transportkostnader tillkommer på max 10 000 kronor per residens.

Sista datum för att söka är den 5 maj 2023. 

Residens i Region Jönköpings län

Lokal/plats: Tranås kommun

Datum: 4-17 september 2023

Antal artister som kan söka: Maximalt 2

Boende: Lägenhet

Tekniska förutsättningar:
Scenlokal: 10 x 11 meter, takhöjd: 9 meter
Extra studio finns att tillgå.
OBS! Fästpunkter finns inte.

Övrigt: Tranås kommun önskar att artisterna bjuder in till en “work in progress” med efterföljande publiksamtal.

Residens i Region Skåne

Lokal/plats: Cirque Art Diem i Tollarp

Datum: 17-30 augusti 2023

Antal artister som kan söka: Maximalt 2

Boende: I gästbostad på gården, eget kök finns

Tekniska förutsättningar:
Studio: 15 meter x 8,8 meter, Takhöjd: 9.6 meter till nock, 45 graders
taklutning, väggarna möter taket vid 5,4 meter.
Betonggolv med dansmattor.
Fästpunkter finns.

Övrigt: Värdplatsen önskar att artisterna bjuder in till en “work in progress”.

Residens i Region Västernorrland

Lokal/plats: Cirkusverkstan

Värdskap: Sundsvalls Stadscirkus

Datum: 28 aug – 10 sept.

Antal artister som kan söka: Maximalt 4

Boende: 4 lägenheter.

Tekniska förutsättningar:
Golvyta med mjuk gymnastik
matta: 8 x 16 meter. Golvyta med betonggolv och dansmatta: 8 x 8 meter.
Fästpunkter i tak: 12 stycken runt hela lokalen.
Fästpunkter i vägg: 10 stycken runt hela lokalen.

Övrigt: Cirkusverkstan önskar en workshop under residensperioden.

Hur du ansöker

Ansökan ska innehålla följande: 

  • Kort beskrivning av eventuell produktion, konstnärlig utveckling/utforskande och var i processen ni är. (maximalt 1 A4-sida eller 3 minuters länkad videopresentation (vimeo/youtube) 
  • Kort beskrivning av er och ert konstnärskap (maximalt en halv A4-sida eller 2 minuters länkad videopresentation (vimeo/youtube)
  • CV och länkar till rörligt material
  • Information och kontaktuppgifter till kompaniet och de medverkande vid residenset. (maximalt 2 A4-sidor) 
  • Vilket eller vilka av residensen som ni söker

Urvalsprocessen sker genom en urvalsgrupp bestående av representanter från de olika residensplatserna samt de regioner i Cirkusflätans arbetsgrupp som erbjuder residens. Representanterna är Andrea Donoso Lilo (Region Jönköpings län), Kristina Eriksson (Riksteatern Skåne) och AnnaKarin Westberg (Riksteatern Västernorrland).  

Ansökan skickas per e-post till: kristina.eriksson@riksteatern.se 

Vid frågor, kontakta Kristina Eriksson, Riksteatern Skåne.  
 
Sök senast 5 maj 2023!

Om residens

Residens kan handla om att en plats, en skola eller en grupp invånare får komma nära och förstå vad en konstform som cirkus kan vara, hur den kan upplevas. Som professionell cirkuskonstnär får du möjlighet att utveckla en egen process och skapa sammanhang med platsen. 

Att arbeta specifikt med en kommun eller plats och en konstform är en metod som används i Cirkusflätan, som är ett interregionalt samarbete med medel från Kulturrådet och egna insatser. Målet är att skapa ännu mer samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige. 

Med stöd av Kulturrådet

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan cirkus