Fortbildningskurs för cirkuspedagoger

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Cirkusflätan erbjuder i september 2022 en tvådagarskurs som ges vid tre tillfällen på tre platser i Sverige. Kursen riktar sig till dig som undervisar eller ska undervisa i cirkus i någon form.

Foto: Camilla Lindberg

Kursen innehåller praktiska övningar och diskussioner kring konstnärligt skapande och uttryck, lektionsupplägg och planering samt fokus kring undervisning av personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Vi vill gärna se en stor spridning i erfarenheter och discipliner och välkomnar därför såväl nya som väl etablerade pedagoger från hela Sverige. Anmäl dig senast 31 augusti 2022.

Kursen har inga disciplinspecifika färdighetskrav utan förutsätter endast en generell kännedom kring cirkus med grundläggande teknik och kunskap.

Fortbildningen är ett tillfälle att se en ny plats, möta kollegor inom branschen och få tid och ro att gå djupare i de cirkuspedagogiska frågorna.

Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika under båda kursdagarna. Resa och boende bekostas av kursdeltagaren.

Välj mellan tre platser

Du kan välja mellan tre tillfällen på tre olika platser i Sverige under vecka 37:

12–13 september 2022 i Göteborg. Lokal: Teater Buratino
15–16 september 2022 i Stockholm. Lokal: Punkshangaren, intill Subtopia
17–18 september 2022 i Norrköping. Lokal: Norrköpings Ungdomscirkus och Hallarna.

Ramtider alla kursdagar är klockan 09:00–16:30. Detaljerad information kring bland annat schema kommer att skickas ut till alla anmälda.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på sceniskt/konstnärligt skapande genom cirkus och kommer att innefatta lektionsupplägg för långsiktig och kortsiktig planering samt tips och stöd för undervisning av personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Vi kommer även gå in en liten del på säkerhet och enkla former av riggning.

Tre gästande pedagoger kommer att leda kursen, som hålls samman av Ida Davidsson.

Louise Moesgaard Witthöft – Cirkuspedagog på Kulturskolan i Mark
Fokus kring åldersspecifik undervisning, gruppen och individen. Att anpassa sin lektion så att struktur och innehåll blir relevant och tillgängligt för alla i gruppen

Oskar Löfkvist – Cirkuspedagog på Cirkus Cirkör
Fokus kring lektionsupplägg och planering, progression av övningar och hur du som pedagog kan leka fram det konstnärliga uttrycket oavsett intention och förutsättningar.

Daniel Oja – Cirkuspedagog och artist på Nordcirkus
Fokus kring det kreativa och sceniska skapandet. Lekar och övningar som involverar och engagerar alla deltagare samt tankar och konkreta tips kring hur en kan lägga upp och fördela ansvar kring sceniska presentationer.

Måns Areskog – Malmö Cirkusskola
Fokus kring grundläggande säkerhet och riggning. Kursmomentet kommer ske genom videopresentation och praktiska moment.

Ida Davidsson – Kursledare för Cirkusflätans digitala fortbildning för cirkuspedagoger, 2021
Närvarande genom hela kursen för att länka samman teman och diskussioner samt ta vidare viktiga aspekter och synpunkter till kommande fortbildningar och insatser för att lyfta det cirkuspedagogiska fältet.

Anmälan

Anmäl dig till kurs 12–13 september 2022 i Göteborg

Anmäl dig till kurs 15–16 september 2022 i Stockholm 

Anmäl dig till kurs 17–18 september 2022 i Norrköping

Sista anmälningsdag är 31 augusti 2022.

Kursen finansieras av Cirkusflätan – ett interregionalt samarbete för att främja cirkusens infrastruktur med stöd av Kulturrådet

Kontakt

Karin Skierus, Cirkuskonsulent Västra Götalandsregionen
E-post: karin.skierus@vgregion.se
Telefon: 0722-060 951 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan cirkus