Nätverk för arrangörer i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Varje år arrangeras cirka fyra nätverksträffar för arrangörer i kommunerna. Träffarna är en samverkan med Länsmusiken i Stockholm och filmkonsulenterna och en möjlighet att träffa kollegor för erfarenhetsutbyte. Aktuella ämnen tas upp, föreläsare bjuds in och det finns möjlighet att träffa konsulenter och producenter inom dans, cirkus, film och musik. 

Anmäl dig till utskick om träffarna till lillemor.strand-bandmann@sll.se.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?