Extra stöd för kulturinsatser till insatser för ukrainska flyktingar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kulturnämnden beslutade tidigare i år om att utlysa ett extra stöd om 9 miljoner kronor för insatser som kan bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt från Ukraina. Av dessa medel är dryga 6,3 miljoner kronor nu beslutade. Resterande 2,7 miljoner kronor beslutas under hösten 2022.

Foto: Max Titov/Unsplash

Av de beslutade 9 miljoner kronor avsattes 7 miljoner kronor till aktörer som uppbär nämndens stöd inom föreningslivet samt studieförbund och folkhögskolor.

2 miljoner avsattes till utökat Projektstöd kultur och hälsa för insatser både inom sjukvården samt för insatser kopplade till exempelvis flyktingboenden.

Resterande 2,7 miljoner kronor kommer att fördelas under hösten 2022.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?