Region Stockholms kulturstöd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm vill ge många olika aktörer möjlighet att söka ekonomiskt stöd till sin verksamhet. Då blir regionens kulturutbud rikare och mer varierat.

Interiör från Konstnärernas kollektivverkstad. Foto: Erika Winther

Det ska vara möjligt för många att söka stöd

Region Stockholm verkar för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i regionen. Region Stockholms kulturstöd finns till för att främja alla former av kultur och olika uttryck. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ha möjlighet att bidra till detta. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturinsatserna.

De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare.

Vilka olika kulturstöd har Region Stockholm?

En kulturaktör kan få verksamhetsstöd under ett till tre år. Det ska kunna utgöra en grund för att sprida och utveckla den egna verksamheten. Projektstödet är tänkt för tidsbegränsade kulturverksamheter med tydlig början och slut. Projektstöd för kultur och hälsa finansierar projekt inom ramen för Region Stockholms arbete med kultur och hälsa. Scenkonststödet ger kommunerna möjlighet att erbjuda invånarna teater-, dans- och cirkusföreställningar till subventionerat pris.

Hur söker man kulturstöd?

Information om vem som kan söka kulturstöd, vilka ansökningsdatum och bedömningskriterier som gäller samt vilka formella kriterier finns samlade på kultur.regionstockholm.se.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?