Kultur för barn och unga prioriteras

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har ett varierat kulturutbud för barn och unga som kan beställas av vårdgivare och kommuner i hela länet.

Bibliotek Dieselverkstaden Foto Anna Molander

Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Det innebär att en övervägande andel av de ekonomiska kulturstöden ska gå till verksamheter som riktar sig till just barn och unga. Läs mer om kulturnämndens stöd på kulturförvaltningens webbplats.

Samlat utbud för beställare av kultur i Stockholms län

Region Stockholm har gett de olika länskulturfunktionerna i uppdrag att skapa ett program- och innehållsutbud. Dessa ska vara särskilt riktat till barn och unga. Se mer på länskulturfunktionernas webbsidor och i den digitala Kulturkatalogen.

  • Filmkonsulenterna
  • Hemslöjdskonsulenterna
  • Cirkus- och danskonsulenterna 
  • Musikkonsulenterna
  • Regionbibliotek Stockhholm
  • Stockholms läns museum

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?