Kultur för barn och unga prioriteras

Region Stockholm har ett varierat kulturutbud för barn och unga som kan beställas av vårdgivare och kommuner i hela länet.

Bibliotek Dieselverkstaden Foto Anna Molander

Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Det innebär att en övervägande andel av de ekonomiska kulturstöden ska gå till verksamheter som riktar sig till just barn och unga.

Region Stockholm har gett de olika länskulturfunktionerna i uppdrag att skapa ett program- och innehållsutbud. Dessa ska vara särskilt riktat till barn och unga. Se mer på länskulturfunktionernas webbsidor.

  • Filmkonsulenterna i Region Stockholm
  • Hemslöjdskonsulenterna i Region Stockholm
  • Regionbibliotek Stockholm
  • Cirkus- och danskonsulenterna i Region Stockholm
  • Länsmusiken
  • Stockholms läns museum

Vi vill öka barn och ungas inflytande

Alla verksamheter inom Region Stockholm ska arbeta med att stärka barn och ungas rättigheter. Kulturförvaltningens handlingsplan går i linje med för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter. Vårt arbete syftar till att förbättra bemötande av barn och unga, att ge information samt att öka barns och ungas inflytande.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?