Konstrådgivare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den offentliga konsten i Region Stockholms vård- och trafikmiljöer når en stor och varierad målgrupp runtom i länet.  

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Som en del i att göra kulturen till en integrerad del av Region Stockholm berikas vård- och trafikmiljöer med konst.

Läs mer om konstnärlig gestaltning i Region Stockholm.

Så arbetar avdelningen för konst på kulturförvaltningen 

Avdelningen för konst inom kulturförvaltningen har helhetsansvaret för den offentliga konsten i vården. Utöver konst i vårdmiljöer arbetar kulturförvaltningen, på uppdrag av AB SL, den tillfälliga konsten som finns i tunnelbanan.  

Offentliga platser för konst som vård- och trafikmiljöer är komplexa. Ett konstnärligt gestaltande i dessa miljöer måste därför vara lyhört i förhållande till platsens behov och anpassat till förutsättningarna för att fungera. Det platser Region Stockholm arbetar med är publika och offentliga ytor med stor genomströmning.  


Detta gör en konstrådgivare på uppdrag av kulturförvaltningen 

Konstrådgivarens uppdrag kan variera stort i omfattning och innehåll. I ett brett fält av möjliga konstnärskap, tekniker och uttryckssätt kompletterar rådgivarens utblickar kulturförvaltningens kunnande om konst i olika vård- och trafikmiljöer. Konstrådgivarens roll är att stärka kvalitetsarbetet med konst genom sin externa roll som sakkunnig. 

Konstrådgivaren avropas från ramavtal och tilldelas uppdrag av ansvarig konstprojektledare utifrån behov och förutsättningar för konstprojektet. 

Tillsammans med projektledare planeras genomförande av konstnärliga gestaltningar, tillfälliga utställningar och inköp av konst i vård- och trafikmiljöer. 


Exempel på arbetsuppgifter: 

Utifrån konstprogrammets inriktning, tillsammans med konstprojektledare: 

  • ge förslag till konstnärliga uttryck och material  
  • delta i utvärdering, urval, bedömning för förslag till gestaltningar, inköp och utställningar 
  • bedöma hållbarhet ur konstnärlig såväl som materialteknisk synvinkel 
  • samverka med projektets intressenter såsom samrådsgrupper, beslutsfattare och samarbetspartners  
  • delta i planerings- och byggprojektmöten, uppstartsmöte med konstnärer, skissavstämning och bedömningsmöten 
  • följa och stötta konstnärer under skiss- och genomförandeuppdrag 

Praktiska detaljer om ramavtal

  • En grupp på 10 konstrådgivare upphandlas för en period om 2+2 år, 2024-2028 
  • Uppdrag avropas utifrån behov och beställda projekt 
  • Elektronisk fakturering med 30 dagar netto enligt fast timpris 

Nu söker vi konstrådgivare i ny upphandling

Länk till nyhet om Konstrådgivare

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?