Konstnärlig gestaltning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies
Konstnärlig gestaltning av Christoffer Paues Foto: Anna Molander

Om konstnärlig gestaltning av våra miljöer 

Konst och kultur har betydelse för vår fysiska och mentala hälsa. Konsten som finns på sjukhus och i andra vårdmiljöer ska bidra till att skapa stimulerande miljöer. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården. I kollektivtrafiken ger konsten människor upplevelser på 94 av 100 stationer som idag har någon form av konstnärlig gestaltning. Konsten i Stockholms tunnelbana har rönt stor uppmärksamhet internationellt, och kallas ofta för världens längsta konstutställning.

Procentregeln finansierar den nya konsten

När Region Stockholm bygger om eller bygger nytt ska upp till två procent av kostnaderna användas till konstnärlig gestaltning. Detta kallas för procentregeln. Tack vare procentregeln har Region Stockholm idag en av landets största och mest mångfacetterade samlingar av offentlig konst.

Utlysning av nya konstprojekt

Yrkesverksamma konstnärer kan anmäla sitt intresse vid nya konstutlysningar. Därefter görs ett urval i flera omgångar. Skissuppdrag kan tilldelas flera konstnärer innan vem som tilldelas gestaltningsuppdraget beslutas. Avdelningen för konst på kulturförvaltningen arbetar med projektledning av konstnärlig gestaltning på uppdrag av olika beställare inom Region Stockholm. Konsten i vårdmiljöer måste möta upp till en mängd olika krav och Region Stockholms kulturförvaltning utgår alltid från den plats där konsten ska placeras. Konstnärer från olika länder och kulturer ska finnas representerade. Patienter, besökare och personal ska kunna möta konst i olika material, uttryck och tekniker. 

  • En arbetsgrupp bildas. Den består av representanter från verksamheten, byggprojektet och kulturförvaltningens konstavdelning.
  • Konstnärsbasen.regionstockholm.se är databas för handläggning. Konstnärer kan kostnadsfritt lägga upp CV och bilder i databasen
  • För tillfälliga utställningar i kollektivtrafiken utlyses inte uppdrag. Konstrådgivare, konstråd och samverkansparter ingår i projekt kring Konstväxlingar

Förvaltning av den befintliga konsten

Kulturförvaltningen har uppdraget att förse Region Stockholms lokaler med konst. Vid alla renoveringar, om- och nybyggnationer där produktionskostnaden överstiger 3 miljoner kronor avsätts pengar till inköp av konst.

Vid mindre uppdrag, eller när lokalerna är hyrda, uppstår inget konstanslag, men då kan vi hjälpa till genom att omplacera verk ur det befintliga konstinnehavet. Idag uppgår det till ca 60 000 konstverk.

En arbetsplats inom Region Stockholm kan ansöka om ett sådant uppdrag genom att fylla i en ansökan. Kulturförvaltningen hanterar inte enskilda personers önskemål om ny- eller annan konst på arbetsrum, ärenden kan bara hanteras som gäller avdelning. 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?