Konst i Region Stockholm

Sverige har en lång tradition av offentlig konst. Region Stockholm var tidigt ute med satsningen på konst i vårdmiljö, i tunnelbanan och så småningom även med konst i den övriga kollektivtrafiken. Läs mer om konsten i Region Stockholm. Konsten berikar människors möten med vården Vårdmiljöerna rymmer i dag en fantastisk konstskatt. Den offentliga konsten är del av vårt gemensamma kulturarv. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk. Många av verken är integrerade i miljön. De finns i tak, i hissar, i trappräcken, på inomhus- och utomhusgårdar. Konsten kan ibland ha en rent praktisk funktion. Den kan till exempel fungera som lekskulpturer för barn eller göra det enklare för patienter och anhöriga att hitta i olika lokaler. Men konstens huvudsakliga syfte är att vara just konst. Konsten bidrar till en bättre resandemiljö Konsten på stationerna bidrar till en lugn och trygg miljö, men gör även att resan mellan olika stationer blir något mer än en transport. Konsten ger varje station en egen identitet, underlättar resenärens möjlighet att orientera sig i kollektivtrafiken och bidrar till att skadegörelse och vandalisering minskar.