Offentlig konst

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sverige har en lång tradition av offentlig konst. Region Stockholm var tidigt ute med satsningen på konst i vårdmiljö, i tunnelbanan och så småningom även med konst i den övriga kollektivtrafiken.

Den offentliga konsten är del av vårt gemensamma kulturarv. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk. Konsten bidrar också till en tryggare resandemiljö och ger stationer en egen identitet och underlättar resenärers möjlighet att orientera sig i kollektivtrafiken.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?