Konst i vårdmiljö

Region Stockholm tar genom kulturförvaltningen hand om konsten i länets vårdmiljö. Det innebär att vi projektleder nya konstprojekt och tar hand om regionens konstbestånd som består av över 60 000 konstverk. Konsten är en del av mötet med vården.

Konstnärlig gestaltning av Christoffer Paues Foto: Anna Molander

Viktigt med konst i vårdmiljö

Konst och kultur har betydelse för vår fysiska och mentala hälsa. Konsten som finns på sjukhus och i andra vårdmiljöer ska bidra till att skapa stimulerande miljöer. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården.

Offentlig konst är en del av vårt kulturarv

Vårdmiljöerna rymmer i dag en fantastisk konstskatt. Den offentliga konsten är del av vårt gemensamma kulturarv. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk. Många av verken är integrerade i miljön. De finns i tak, i hissar, i trappräcken, på inomhus- och utomhusgårdar. Konsten kan ibland ha en rent praktisk funktion. Den kan till exempel fungera som lekskulpturer för barn eller göra det enklare för patienter och anhöriga att hitta i olika lokaler. Men konstens huvudsakliga syfte är att vara just konst.

Procentregeln finansierar ny konst inom Region Stockholm

När Region Stockholm bygger nytt ska upp till två procent av kostnaderna användas till konstnärlig gestaltning. Detta kallas för procentregeln. Och tack vare procentregeln har Region Stockholm idag en av landets största och mest mångfacetterade samlingar av offentlig konst.

Konstavdelningens uppgifter

Avdelningen för konst på kulturförvaltningen arbetar med projektledning av konstnärlig gestaltning. Konsten i vårdmiljöer måste möte en mängd särskilda krav och Region Stockholms kulturförvaltning utgår alltid från den plats där konsten ska placeras. Konstnärer från olika länder och kulturer ska finnas representerade, och patienter, besökare och personal ska kunna möte konst i olika material, uttryck och tekniker. 

Utlysning av nya konstprojekt

Yrkesverksamma konstnärer kan anmäla sitt intresse vid nya konstutlysningar. Därefter görs ett urval i flera omgångar. Skissuppdrag kan tilldelas flera konstnärer innan vem som tilldelas gestaltningsuppdraget beslutas.

  • En arbetsgrupp bildas. Den består av representanter från verksamheten, byggprojektet och kulturförvaltningens konstavdelning.
  • Konstnärsbasen.regionstockholm.se är databas för handläggning. Konstnärer kan kostnadsfritt lägga upp CV och bilder i databasen,

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?