Om Film Stockholm AB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Film Stockholm AB är en regional filmfond, vars uppdrag är att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling. Film Stockholm AB ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad.

Film Stockholm AB finansierar filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen.

Den filmkommissionära verksamheten går ut på att underlätta för filminspelningar i Stockholms län och att marknadsföra Stockholm som inspelningsplats internationellt.

Film Stockholm AB arbetar med talangutveckling på en rad sätt, genom kurser, workshops, talangprogram, nätverk och kunskapsförmedlande insatser. Bolaget driver bland annat talangprogrammen Film Stockholm Debut, Nya röster Stockholm (tillsammans med Fanzingo) och Talang över Östersjön (tillsammmans med Film på Gotland). 

Film Stockholm AB startade sin verksamhet under 2021.

15 miljoner kronor till film- och tv-produktion 

Film Stockholm AB ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad Under 2022 kommer Film Stockholm att investera cirka 15 miljoner kronor i film- och tv-produktioner. Bolaget adminstrerar även ytterligare 3 miljoner kronor i samproduktionsmedel genom Gotlands Filmfond. 

Film Stockholms bolagsstyrelse

Ordförande: Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.

Övriga styrelseledamöter utsedda av regionfullmäktige:

Ylva Gustafsson, professor i filmregi Stockholms Konstnärliga Högskola.
Pia Kronqvist, vd för Scenkonst Öst.
Henric Larsson, vd för Edisen.

Organisationsförändringar i samband med bolagsbildningen

Film Stockholm är ett aktiebolag under Region Stockholms koncernbolag LISAB. Skapandet av det nya bolaget innebär vissa förändringar i Stockholms filmlandskap:

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tar över namnet Film Stockholm delas verksamheten upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, går upp i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter

I samband med att den nya filmfonden startade sin verksamhet avvecklades den regionala filmfonden Film Capital Stockholm. Den filmkommissionära verksamheten som tidigare drivits av Film Capital Stockholm har övergått till Film Stockholms regi. Den nuvarande filmkommissionären Daniel Chilla kommer fortsatt vara kontaktperson och en resurs för att attrahera och underlätta filminspelningar i Stockholmsområdet.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?