Om Film Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm och Stockholms stad gör gemensam sak och startar ett nytt produktionscentrum för film och tv.

Det nya bolaget, som får namnet Film Stockholm AB, kommer att fördubbla de produktionsmedel som parterna tidigare kunnat satsa och göra det tydligare och enklare för filmbranschen att söka finansiering. Styrelseordförande är Kristina Rennerstedt. Från och med augusti 2021 tillträdde Kristina Colliander som ny vd för Film Stockholm AB. Kristina kommer närmast från Svenska Filminstitutet där hon är chef för avdelningen Filmstöd.

Region Stockholms fullmäktige tog den 8 december 2020 beslut om att bilda aktiebolaget Film Stockholm, ett produktionscentrum för film och tv. Utöver finansiering av film- och tv-dramatik arbetar Film Stockholm för att genom filmkommissionär verksamhet göra Stockholmsområdet till en attraktiv plats för filminspelningar, och arbetar även med talang- och branschutveckling.

– Vi är glada över det här nära samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms stad inom filmområdet. Den gemensamma satsningen på Film Stockholm kommer att ge bättre förutsättningar för att producera film och tv-drama av hög kvalitet som också kan nå en stor publik, säger Eva Bergquist, förvaltningschef Region Stockholms kulturförvaltning.

15 miljoner kronor till film- och tv-produktion 

Film Stockholm AB ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad och med stöd av Botkyrka kommun. Totalt kommer Film Stockholm att investera minst 15 miljoner kronor årligen i film- och tv-produktioner. Det är en fördubbling av de medel som Region Stockholm och Stockholms stad tidigare förfogat över för film- och tv-produktion totalt. Därtill kommer fler finansiärer och samarbetspartners att tillkomma. Det nya bolaget startade sin verksamhet under det första kvartalet 2021.

Så fungerar finansieringen

Film Stockholm kommer att finansiera filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm samt nya format och tekniker. En ansökningsportal för att söka finansiering öppnades under våren 2021. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen.

Mer information om villkor och kriterier för att söka publiceras kontinuerligt på www.filmstockholm.se. Där finns även den nya ansökningsportalen som möjliggör för aktörer i filmbranschen att söka samproduktionsmedel och utvecklingsinsatser.

Film Stockholms bolagsstyrelse

Ordförande: Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.

Övriga styrelseledamöter utsedda av regionfullmäktige:

Ylva Gustafsson, professor i filmregi Stockholms Konstnärliga Högskola.
Pia Kronqvist, vd för Scenkonst Öst.
Henric Larsson, vd för Edisen.

Organisationsförändringar i samband med bolagsbildningen

Film Stockholm kommer att bli ett aktiebolag under Region Stockholms koncernbolag LISAB. Skapandet av det nya bolaget innebär vissa förändringar i Stockholms filmlandskap:

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tar över namnet Film Stockholm delas verksamheten upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, går upp i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter

I samband med att det nya produktionscentrumet startar sin verksamhet kommer den regionala filmfonden Film Capital Stockholm, som funnits sedan 2007, att avvecklas. Film Capital Stockholm har starkt bidragit till att sätta filmen i vår region på kartan och har legat bakom flera framgångsrika filmer och tv-serier. Region Stockholm och Film Stockholm vill tacka alla medarbetare, finansiärer och samarbetspartners som bidragit till Film Capital Stockholms verksamhet.

Den filmkommissionära verksamheten som tidigare drivits av Film Capital Stockholm kommer att övergå i Film Stockholms regi. Den nuvarande filmkommissionären Daniel Chilla kommer fortsatt vara kontaktperson och en resurs för att attrahera och underlätta filminspelningar i Stockholmsområdet.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?