20 december går tågen till Kårsta igen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Efter sex månaders arbeten på Kårstalinjen börjar tågen från och med 20 december köra hela sträckan till Kårsta. Sedan i juni har tågen vänt i Täby kyrkby. På grund av bland annat den pågående pandemin, sker trafikstarten en vecka senare än vad SL tidigare informerat om.

Utförda arbeten under trafikavstängningen

Under trafikavstängningen har SL arbetat längs sträckorna Täby kyrkby – Kragstalund, Vallentuna – Lindholmen och Frösunda – Ekskogen.

Täby kyrkby – Kragstalund

  • Längs hela sträckan har vi påbörjat byggnationen av två kilometer dubbelspår mellan Täby kyrkby ­och Kragstalund. Banvallen har breddats och de största arbetena är klara. Under avstängningen 2021 kommer dubbelspåret bli helt klart. 
  • Järnvägsövergången vid Jarlabankes väg har byggts om till en planskild korsning där tågen kommer att gå på en järnvägsbro. Gång- och cykeltrafik, samt biltrafik, passerar nu under den, i en tunnel.
  • Vid Adolf Lemóns väg/Snöbärsgränd har vi byggt en ny passage under järnvägen för gång- och cykeltrafik. Denna passage öppnar i januari 2021. 
  • Vid järnvägsövergången på Lokevägen bygger vi en tunnel för gång- och cykeltrafik. Här bygger vi även en hiss för att öka tillgängligheten. Passagen för gång- och cykeltrafik öppnar i februari 2021. 
  • Längs hela sträckan har vi arbetat med bullerdämpande åtgärder och sätter upp spårnära bullerskärmar.

Vallentuna – Lindholmen

  • Vid Vallentuna station har vi byggt om den södra järnvägskorsningen till en Z-formad chickan med fållor för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafik.
  • Ormstaån har fått en ny sträckning mellan Vallentuna och Ormsta för att förbättra banstabiliteten på Roslagsbanan. 
  • Vid Ormsta station har vi byggt om järnvägskorsningen för att separera gång- och cykeltrafiken från biltrafiken. 20 meter av den gamla perrongen har rivits i norr och sedan förlängts i söder för att få plats med denna säkerhetshöjande åtgärd.
  • Vid Lindholmens station har järnvägskorsningen byggts om för att separera gång- och cykeltrafik från biltrafik. Söder om Gårdsvägen har en ny sidoplattform byggts för avstigande, för att öka kapaciteten på Roslagsbanan.

Frösunda – Ekskogen

  • På sträckan mellan Frösunda och Ekskogen har vi bytt ut alla kontaktledningsfundament och alla trådar i luften. Bron över Edsbergsån är också utbytt mot en helt ny.  

Orsaker till försenad trafikstart 

I SL:s ursprungliga plan skulle trafikavstängningen börja i april och pågå till november. På grund av risk för smittspridning av Covid-19 sköts avstängningen till juni efter skolavslutningarna och tågen skulle börja gå den 13 december. Det innebar att tidplanen för alla arbeten blev en månad kortare. Under sommaren och hösten har vi arbetat tvåskift och veckans alla dagar för att arbeta in så många timmar som möjligt.  

Under november har frånvaro på grund av covid-19, både hos SL och våra entreprenörer, slagit hårt. 

På sträckorna Lindholmen – Frösunda samt Ekskogen – Kårsta har vi tyvärr varit utsatta för en hel del stölder utanför arbetsområdet. Det har resulterat i att vi varit tvungna att byta ut all tråd i luften på dessa sträckor.  

Jarlabankes väg öppnad 

Efter nästan elva månaders avstängning, öppnade Jarlabankes väg i Täby kyrkby för biltrafik samt gång- och cykeltrafik den 9 november. I samband med det stängdes järnvägsövergången vid Lokevägen för all trafik för att kunna bygga klart den planskilda korsningen där. Lokevägen öppnar igen för gång- och cykeltrafik i februari 2021, för biltrafik är övergången permanent stängd.  

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan